30 พ.ค. 2020 เวลา 08:53 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
เชื้อรามหัศจรรย์"ไตรโคเดอร์มา"
ถ้าพูดถึงเชื้อราไตรโคเดอร์มาผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบดีถึงความโดดเด่นของเจ้าเชื้อราตัวนี้ในด้านการเกษตร ซึ่งเชื้อราตัวนี้เป็นที่รู้จักและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในวงการเกษตรวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักเชิ้อราไตรโคเดอร์มาให้ดียิ่งขึ้นกันครับ🙏
เชื้อราไตรโคเดอร์มา👉เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และ
อินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร(ย้ำนะครับเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มากินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร)
โดยเชื้อราตัวนี้จะเป็นศัตรูของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในพืชมากมายครับเช่น
1.ควบคุมเชื้อราพิเทียม👉สาเหตุของการเกิด
โรคกล้าเน่า
2.เชื้อราไฟธอปธอร่า👉ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า
🌱เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะเข้าต่อสู้กับเชื้อราที่เป็นโรคพืชโดยมีกลไลดังนี้ครับ
1. การแข่งขันกับเชื้อโรคพืช
ด้วยเหตุที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะเจริญและสร้างเส้นใยได้รวดเร็ว สามารถสร้างสปอร์ได้ในปริมาณสูงมาก โดยอาศัยอาหารจากเศษวัสดุอินทรีย์ต่าง ๆ จึงช่วยให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถแข่งขันกับเชื้อโรคพืชหรือจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณเดียวกัน
2. การเป็นปรสิตต่อเชื้อโรคพืช
เชื้อราไตรโคเดอร์มา บางสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถพันรัด แล้วแทงส่วนของเส้นใยเข้าสู่ภายในเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชทำให้เส้นใยตาย
3. การสร้างสารยับยั้งหรือทำลายเชื้อโรคพืช
เชื้อราไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์สามารถสร้างปฏิชีวนะ สารพิษ และน้ำย่อย (เอนไซน์) เพื่อหยุดยั้งหรือทำลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้
4. การชักนำให้พืชมีความต้านทานโรค
เชื้อราไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์สามารถชักนำให้พืชสร้างกระบวนการผลิตสารประเภทเอนไซม์หรือโปรตีน ซึ่งมีส่วนช่วยให้พืชเกิดความต้านทานต่อเชื้อโรคได้
Cr.เกษตรอินทรีย์ แม่โจ้-WordPress.com
ข้อดีของเชื้อราไตรโคเดอร์มา
1.ช่วยลดกิจกรรมต่างๆของเชื้อราที่ก่อโรค
👉เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะเข้าไปแข่งขันและ
ยับยั้งเชื้อราที่ก่อโรค
2.ช่วยป้องกันโรค(พืชที่ยังไม่แสดงอาการ)
เขื้อราไตรโคเดอร์มาไม่ใช่สารเคมีที่จะไปยับยั้งโรคที่แสดงให้เห็นในพืชแล้ว แต่จะไปช่วยควบคุมเชื้อราที่ก่อโรคในดิน⭐⭐ในกรณีที่พืชแสดงอาการแล้วโอการที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะช่วยรักษาต้นพืชนั้นน้อยลงมาก
3.ช่วยเพิ่มการต้านทานโรคและช่วยให้เพิ่มการเจริญเติบโตของพืช
โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการงอกของเมล็ด(เคลือบเมล็ดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก) และช่วยทำให้ระบบรากแข็งแรงเนื่องจากไม่มีเชื้อราที่ก่อโรคมารบกวนทำให้พืชแข็งแรง และต้านทานโรคดี
Cr.เกษตร อินทรีย์
ข้อจำกัดของเชื้อราไตรโคเดอร์มา
1.เชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาไม่ชอบแดดหากเจอแดดจัดอาจทำให้เชื้อราเชื้อราไตรโคเดอร์มาตาย
และไม่แสดงประสิทธิภาพ(ควรทำให้ดินชื้น และใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปด้วยครับ)
2.ไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีพร้อมเชื้อราไตรโคเดอร์มา
3.ไม่ควรใช้สารเคมีลงดินขณะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา(แต่การสารเคมีบนดินไม่ทำให้เชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาตายหรือไม่ทำงาน⭐(ยกเว้นสารเคมีเบโนบิล และคาร์เบนดาซิมที่อาจทำให้เชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาชะงักการทำงานสักพักหนึ่ง)
4.เกษตรกรที่จะใช้เชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาควรศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อน
เพราะจะได้ใช้เชื้อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
5.เชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ผลช้ากว่าสารเคมีดั้งนั้นควรใช้เชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนเพื่อควบคุมโรคไม่ใช่นำเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้หลังเกิดโรคแล้ว
5.การใช้เชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาควรใช้อย่าง
ต่อเนื่องและบ่อยเพื่อให้เชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด🙏
Cr. ThaiGreenAgro
🌾ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอ่านนะครับ
🌾หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมา
ณ ที่นี้ด้วยครับ
🌾ผมขอฝากติดตามเพจด้วยนะครับและหากมีข้อเสนอแนะหรือความรู้เพิ่มเติมสามารถคอมเม้นต์มาได้เลยครับ
🌾เกษตรไทยจะก้าวหน้าหากเราทุกคนช่วยกัน
โฆษณา