3 มิ.ย. 2020 เวลา 17:05 • ประวัติศาสตร์
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ กำแพงเบอร์ลิน
"กำแพงเบอร์ลิน" เป็นกำแพงที่สร้างขึ้นช่วงสงครามเย็น มีวัตถุประสงค์เพื่อปิดกั้นพรมแดนระหว่างเบอร์ลินตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีตะวันตก กับเยอรมนีตะวันออก ที่โอบอยู่โดยรอบ มีความยาวทั้งสิ้น 155 กิโลเมตร เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) และปิดกั้นพรมแดนนี้เป็นระยะเวลา 28 ปี ก่อนถูกทุบทำลายลงในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
ภายหลังกองทัพนาซีเยอรมัน ได้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพสัมพันธมิตรได้เข้ายึดครองประเทศเยอรมัน และต่อมา 4 ประเทศมหาอำนาจที่เป็นแกนนำในสงครามครั้งนั้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหภาพโซเวียต ได้ทำสนธิสัญญาในการแบ่งการดูแลประเทศเยอรมันออกเป็น 4 ส่วนภายใต้การดูแลของแต่ละประเทศ และเช่นกัน กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศ ได้ถูกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ส่วนเช่นเดียวกัน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ กำแพงเบอร์ลิน
👉 ทำไมจึงมีการสร้างกำแพงเบอร์ลิน
รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมันตะวันออก และโซเวียต ประกาศว่า กำแพงนี้มีไว้เพื่อป้องกันระบอบทุนนิยม แต่ที่จริงกำแพงทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ประชาชนหลบหนีของชาวเยอรมันตะวันออกมากกว่าอีก
👉 ใครทำลายกำแพงเบอร์ลิน
กอร์บาชอฟ สนับสนุนการปฏิรูปเยอรมันตะวันออก รวมทั้งการทำลายกำแพงเบอริลิน ที่เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญอันนำไปสู่การยุติสงครามเย็น ต่างจากสมัยที่กองกำลังโซเวียตปราบปรามผู้ประท้วงในฮังการี และเชคโกสโลวาเกีย
👉 กำแพงเบอร์ลินตั้งอยู่นานแค่ไหน
สองวันหลังจากมีการกั้นรั้วลวดหนาม เพื่อปิดช่องทางในการเชื่อมต่อเสรีระหว่างเบอร์ลินสองฝั่ง ฝ่ายตะวันออกก็เริ่มสร้างกำแพง แล้วเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นคอนกรีตสูง 3.6 เมตร ยาว 155 กิโลเมตร มีระบบไฟฟ้าส่งสัญญาณ และหอคอยพลปืน 302 หอ บังเกอร์ 20 จุด สุนัข 259 ตัวและทหาร 11,000 นาย กำแพงนี้ตั้งอยู่นาน 28 ปี
👉 ใครเป็นคนรื้อกำแพงเบอร์ลิน
“ทำลายกำแพงนี้เสีย” เป็นประโยคจากสุนทรพจน์ของโรนัลด์ เรแกน ประธานาธิบดีคนที่ 40 ของสหรัฐอเมริกา ที่กล่าวในเบอร์ลินตะวันตก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2530 เรียกร้องให้มิคาอิล กอร์บาชอฟ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต เปิดกำแพงเบอร์ลินที่แบ่งฝ่ายตะวันตก และตะวันออก มาตั้งแต่ปี 2504
👉 ทำไมกอร์บาชอฟตัดสินใจทำลายกำแพง
ที่จริงฐานรากกำแพงเริ่มสั่นคลอนมาตั้งแต่จากความเปลี่ยนแปลง เมื่อฮังการีเปิดพรมแดนติดต่อกับออสเตรีย และกอร์บาชอฟ ก็ได้เจรจากับกลุ่มผู้นำสหรัฐ โดยฝ่ายตะวันตกสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจแก่มอสโคว์ ที่กำลังลำบาก ถ้าหากว่าโซเวียตจะปล่อยยุโรปตะวันออก
👉 มีคนเสียชีวิตจากการพยายามข้ามกำแพงเบอร์ลินกี่คน
ผู้คนนับหมื่น พยายามข้ามกำแพง เชื่อว่าผ่านไปได้ 5,000 คน ใช้หลายวิธีรวมทั้งบอลลูน แต่หลายคนต้องตาย จากตัวเลขที่บันทึกไว้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 171 คน แต่ความจริงอาจมากกว่านั้น
Reference & Credit
โฆษณา