CPTPP เค้าลางหายนะของไทย ท่ามกลางความวุ่นวายของโลก กับการทะเลาะกันของผู้หญิงสองคน
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญมากมายเกิดขึ้นทั่วโลก ข่าวที่ทำให้ผมตื่นเต้น และนึกถึงความฝันในวัยเด็กคือการส่งนักบินไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ(ISS) นับเป็นปฐมบทของการเดินทางในอวกาศที่ใช้ยานอวกาศของเอกชนอย่าง SpaceX
ภาพจาก www.nasa.gov
ข่าวการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมให้กับ George Floyd ชายผิวดำที่เสียชีวิตขณะถูกตำรวจรัฐมินนีแอโพลิสจับกุม ความอัดอั้นที่มีมายาวนานจึงประทุขึ้นอีกครั้ง จนเกิดการจลาจล ปล้นสดม ทำลายทรัพย์สินโดยคนบางกลุ่ม ท่ามกลางเชื้อโควิด-19 ที่ระบาดอย่างรุนแรงในสหรัฐอเมริกา
ภาพจาก pixabay
แต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงวันนี้คือเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเรา นั่นก็คือมีข้อเสนอจากบางหน่วยงานให้ไทยเข้าร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP
มันสำคัญอย่างไร ทำไมเราต้องสนใจ
CPTPP คือความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุน เพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุน
ภาพจาก pixabay
ฟังเหมือนจะดูดี แต่เมื่อเจาะเข้าไปในรายละเอียดจะพบประเด็นที่น่าสนใจมากมาย โดยขอสรุปสิ่งที่ไทยจะได้และเสียประโยชน์ดังนี้
เราได้ประโยชน์อะไร
- เพิ่มโอกาสในการส่งออกได้มากขึ้นโดยเฉพาะในแคนาดาและแม็กซิโกที่เรายังไม่มีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
- ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
- ช่วยยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม
แล้วเราจะเสียอะไรบ้าง
- ต่างชาติสามารถนำเมล็ดพันธุ์พืชไทยไปวิจัย และเกษตรกรไทยต้องซื้อจากบริษัทเท่านั้น
- สินค้าและบริการของรัฐต้องเป็นไปตามกลไกตลาด เช่น ไฟฟ้า ประปา ยารักษาโรค จะส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านั้นได้
- ธุรกิจบริการบางประเภทอาจต้องเปิดเสรี ทำให้เกิดการแข่งขันสูงยิ่งขึ้น
- การลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นของต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่การลงทุนจริงๆจะได้รับการคุ้มครอง และฟ้องร้องรัฐบาลไทยได้
ภาพจาก pixabay
นี่เพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับ ยังมีรายละเอียดอีกมาก แต่เท่านี้ก็พอจะทำให้เราพิจารณาได้แล้วครับว่า สมควรแล้วหรือที่เราจะเข้าร่วม CPTTP
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับ กับผลกระทบทางสังคมขนาดนี้มันแลกกันได้จริงหรือ
ได้แต่หวังว่าเหล่าผู้นำ ผู้ที่มีบทบาททางการเมืองและผลักดันนโยบายต่างๆจะเห็นแก่ประโยชน์ชาติอย่างแท้จริง สำหรับพวกเราประชาชนคนธรรมดาก็ควรเฝ้าติดตาม และอย่าให้การทะเลาะกันของผู้หญิงสองคนมาทำให้เราหลุดจากประเด็นสำคัญนี้ไปนะครับ
  • 256
โฆษณา