มีบัญชีอยู่แล้ว?
การศึกษายุคใหม่
“เวลาที่ผ่านไปแต่ละวันของเด็กมีความหมายมากนะ เพราะสมองของเด็กพัฒนาตลอดเวลา”
“ยุคนี้ความรู้อยู่ในอินเตอร์เน็ต อยากรู้อะไรก็แค่คลิกทีเดียว ปัญหาคือการนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ต่างหาก”
“ปัญหาที่อยู่คู่กับวงการการศึกษามาตลอดคือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ”
“ครอบครัวไหนที่ฐานะไม่ดี มีความรู้ดิจิตัลน้อย เด็กเหล่านั้นจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบการศึกษา คือ ต้องไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง”
เป็นคำโปรยของคลิปที่มีชื่อว่า ‘The New World EP.5 โอกาสและความท้าทายในโลกใหม่ หลัง COVID-19’ โดย Mission to the moon ซึ่งเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของการศึกษาที่อาจจะเปลี่ยนในหลังยุค COVID-19 โดยแบ่งออกเป็น 4 บทใหญ่ๆ
บทที่ 1: ปัญหาการศึกษาก่อนเกิด COVID-19
✏️อัตราการเกิดของประชากร
• มีจำนวนลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดการณ์ว่าภายใน 10-15 ปีข้างหน้า ครึ่งหนึ่งของสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ประมาณ 4,000 แห่งขณะนี้ จะล้มละลายและต้องปิดตัวลง ประกอบกับมี technology disruption เข้ามาข้องเกี่ยว ทำให้สามารถเรียนคอร์สจากมหาวิทยาลัยดังๆและอาจารย์เก่งๆได้โดยตรง
• ถ้ามหาวิทยาลัยปิดตัวลง จำนวนงานวิจัยก็จะลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น ก็จะน้อยลงตามไปด้วย
• รูปแบบการเรียนการสอน จะเน้นไปในแนว ‘lifelong learning’ หรือ เรียนรู้ตลอดชีวิต มากขึ้น
✏️หนี้การศึกษา
เป็นเรื่องใหญ่มากในสหรัฐอเมริกา เพราะค่าเรียนแพง นักเรียนต้องกู้ยืมเงินมาเรียนและเมื่อเรียนจบแล้วเจอปัญหาว่างงาน ไม่มีงานทำ ทำให้ไม่มีเงินมาใช้หนี้ เป็นผลกระทบที่เกี่ยวโยงกันไปหมด
✏️ความเหลื่อมล้ำ
ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำจะถูกขยายให้เห็นชัดมากขึ้นในยุคหลัง COVID-19
✏️ปัญหาการเมืองภายในประเทศ
เช่น การจำกัดสิทธิผู้หญิงไม่ให้เรียน ซึ่งในประเทศไทยพบปัญหาเหล่านี้น้อย
✏️ความยากจน
สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี เด็กไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้
✏️สถานศึกษาไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
บทที่ 2: ปัญหาการศึกษาถูกซ้ำด้วย COVID-19
เพราะสถานการณ์ของโรคระบาด ทำให้สถานศึกษากว่า 90% ถูกระงับการเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่การปิดโรงเรียนนั้นส่งผลกระทบเยอะมาก เช่น
🦠เด็กที่ควรจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้สอบ
🦠การไม่ได้ไปโรงเรียนนานๆ ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก ในเฉพาะพัฒนาการทางด้านสังคม การพัฒนาทางด้านอารมณ์
🦠ส่งผลต่อปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพราะผู้ปกครองต้องมาดูแลลูกที่บ้านมากขึ้น เกิดการเสียต้นทุนทางเวลาในการหาเลี้ยงชีพ
🦠ยังมีพื้นที่อีกประมาณ 40% ที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้ ทำให้เรียนออนไลน์ไม่ได้
บทที่ 3: ธุรกิจการศึกษา
จะมีการบริการใหม่ๆทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น
📚บริการส่งอาหารถึงห้องพักหรือห้องเรียนในประเทศฟินแลนด์
📚มีบริการฝากปริ๊นท์งานจากห้องสมุดแล้วส่งพัสดุถึงบ้านโดยตรง
📚กองทุนกู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาต่างๆ
📚Education plan - เสริมทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
📚Classroom design - การเว้นระยะห่างในห้องเรียน ลดจำนวนนักเรียนลง
📚EdTech - VR จะเข้ามามีบทบาททางการศึกษา แต่ต้องแลกมากับค่าใช้จ่ายที่สูง
บทที่ 4: Key Take-away
🌸การปฏิรูปการศึกษาที่พูดถึงมาตลอด อย่าให้เป็นแค่คำพูด แต่ควรทำจริงๆสักที
🌸พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียน และห้องเรียนเพื่อรองรับการศึกษาในยุคใหม่ ให้นักเรียนมีทักษะที่จะเป็นต้องใช้ในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น
🌸ระบบการศึกษาต้องถูกออกแบบร่วมกันทั้งผู้สอนและผู้เรียน
🌸เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในระบบการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การศึกษาในยุคต่อไปควรเน้นเรื่อง Individualization หรือ Personalization มากกว่านี้ ซึ่งจะทำได้ง่ายขึ้นเมื่อมีเทคโนโลยีมาช่วย
ถ้าใครสนใจ เชิญไปติดตามเต็มๆได้ในคลิบด้านล่างเลยค่ะ :)
  หนีแฟนเที่ยว
  ขอบคุณข้อมูลดีๆ บทความดีๆค่ะ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   Shopee ประเทศไทย เลย์ออฟฟ้าผ่าอีกหนึ่งระลอก เลิกจ้างไม่เกิน 10% กระทบร้อยชีวิต หลังมีข่าวเลย์ออฟทั่วโลก Shopee ประเทศไทย เลิกจ้างพนักงานอีกระลอก โดยบริษัทแจ้งว่าจะเลิกจ้างเป็น % ตัวเลขหลักเดียว (หรือน้อยกว่า 10%) กระทบพนักงานหลักร้อยชีวิต จากข่าวก่อนหน้านี้ Shopee ประเทศไทย มีการเลย์ออฟพนักงานในธุรกิจ Shopee Food และ Shopee Pay ราว 50% แบบฟ้าผ่าในช่วงกลางปีที่ผ่านมา
   UBE ต่อยอดโครงการ “อุบลโมเดลพลัส” สู่โครงการอีสานล่าง 2 ภารกิจพิชิตความยั่งยืน รากฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งมาจากแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อความยั่งยืน บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย และถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   ภาพลักษณ์ประเทศ ที่มาจากหมาแมว โดย
   ทำไม? ลุงวัยเกษียณถึงโด่งดังทั่วโลก ลุงอันดราช อาราโต โด่งดังไปทั่วโลกอย่างที่ตัวเขาเองไม่เคยคาดคิด ใบหน้าของลุงโผล่ไปยังเว็บไซต์หลายประเทศ แอพแชทแทบจะทุกค่ายต้องมีใบหน้าของลุงโผล่ในแชทด้วย ลุงอันดราชมีคนติดตามมากกว่า 300,000 คน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
   ดูทั้งหมด