Blockdit Logo (Mobile)
5 จังหวัดในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีประชากรชาวคริสต์มากที่สุด
ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าประชากรชาวคริสต์ในอินโดนีเซียกระจัดกระจายอยู่ในเขตจังหวัดอะไรบ้างนั้น ผู้เขียนได้รวบรวมสืบค้นข้อมูลว่าในประเทศอินโดนีเซียที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดของโลกแต่ก็ยังมีศาสนาอื่นที่มีความสำคัญในการสร้างความหลากหลายทางชาติพันธ์และความเชื่อต่างๆอย่างที่สังคมชาวอินโดนีเซียให้ความสำคัญมากนั่นก็คือการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย ให้มีความเอื้ออาทรต่อกัน หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Tolerance (โทเลอแรนซ์) หรือในภาษาอินโดนีเซียว่า Toleransi (โตเลรันซี) และต่อไปนี้ผู้เขียนรวบรวมรายชื่อศาสนาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
6 ศาสนาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอินโดนีเซีย คือ ศาสนาอิสลาม คาทอลิก โปรเตสแตนท์ ฮินดู พุทธ ขงจื้อ
* คาทอลิก กับ โปรเตสแตนท์ ในประเทศไทยจะรวมเป็นศาสนาคริสต์ ซึ่งคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ อยู่ในหมวดหมู่นิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์ แต่สำหรับประเทศอินโดนีเซียจะแบ่งคาทอลิกกับโปรเตสแตนท์เป็นอีกศาสนาหนึ่ง ถึงแม้จะเป็นคริสต์เหมือนกัน
1. ศาสนาอิสลาม : ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย คัมภีร์ในศาสนา ชื่อว่า อัลกุรอ่าน
2. ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก : คาทอลิกเริ่มเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียทางหมู่เกาะมาลูกูจากชาวโปรตุเกสที่เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบนี้ ชาวมาลูกูเป็นประชากรกลุ่มแรกที่นับถือคริสต์นิกายคาทอลิก
3. ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ : โปรเตสแตนท์มีประชากรที่นับถือประมาณร้อยละ 6.9 คัมภีร์ในศาสนาชื่อว่า ไบเบิล หรือในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า Alkitab (อัล-กีตับ)
4. ศาสนาฮินดู : ประชากรชาวฮินดูหนาแน่นอยู่ที่เกาะบาหลี ประชากรประมาณร้อยละ 1.7
5. ศาสนาพุทธ : ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกรวมถึงประเทศอินโดนีเซีย ประชากรชาวพุทธประมาณร้อยละ 0.7 คัมภีร์ทางศาสนาคือ พระไตรปิฎก หรือภาษาอินโดนีเซียคือ Tripitaka (ตรีปีตากา)
6. ลัทธิขงจื้อ : ถือแม้ในประเทศไทยจะถือว่าขงจื้อคือลัทธิหนึ่ง แต่ในอินโดนีเซียขงจื้อจัดอยู่ในหมวดหมู่ศาสนาหนึ่งที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ประชากรประมาณ 0.05% ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโพ้นทะเลที่มาทำการค้ากับชาวพื้นเมืองแถบนี้ มาอยู่อาศัยจนได้กลายมาเป็นประชากรส่วนหนึ่งของประเทศนี้ไป
งั้นมาเรียนรู้กันเลยดีกว่าว่าประชากรชาวคริสต์ในอินโดนีเซียกระจายอยู่ส่วนไหนบ้างในประเทศที่ถือว่ามีความหลากหลายในด้านชาติพันธ์และศาสนาแห่งนี้
ในบทความนี้ผู้เขียนจะไม่แยกในเรื่องนิกายแต่จะรวมชาวคริสต์ทั้งหมดทั้งนิกายคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ให้เข้าใจได้ง่าย
ผู้เขียนอยากนำเสนอเพื่อผู้อ่านที่สนใจด้านนี้จะได้เรียนรู้อีกแง่มุมของอินโดนีเซียที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกศาสนาในประเทศ เนื่องจากอินโดนีเซียมีประชากรชนเผ่า ศาสนา ภาษา ที่มีความหลากหลายจากตะวันตกจรดไปถึงฝั่งตะวันออก
1. Nusa Tenggara Timur หรือ NTT (เอ็น-เตเต) : NTT ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอินโดนีเซีย มีเมืองหลวงชื่อกูปัง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะติมอร์. NTT มีคนที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นประชากรส่วนใหญ่ อยู่กันหนาแน่นบนเกาะฟลอเรสและเกาะรอบข้าง
2. Sumatera Utara (สุมาตราเหนือ) : สุมาตราเหนือเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกสุดประเทศ รองจากอาเจะห์ มีเมืองหลวงชื่อว่า เมดัน (Medan) ประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าบาตัก (Suku batak) โดยเฉพาะ ชาวบาตักโตบา (Toba), บาตักกาโร (Karo), บาตักซีมาลูงุน (Simalungun), บาตักปักปัก (Pakpak) และยังมีประชากรชาวคริสต์กระจัดกระจายอีกหลายหมู่บ้านในจังหวัดสุมาตราเหนือแห่งนี้
3. Papua (ปาปัว) : ถ้าพูดถึงปาปัวเราอาจจะนึกถึงอีกประเทศหนึ่งที่ชื่อว่า ปาปัวนิกินี (Papua New guinea) ซึ่งเป็นประเทศพื้นบ้านของอินโดนีเซียที่ตั้งอยู่บนเกาะปาปัว จังหวัดปาปัวมีเมืองหลวงชื่อ จายาปูรา (Jayapura) ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปาปัวนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ประมาณ 1,855,245 คน และคาทอลิกประมาณ 500,545 ตามข้อมูลในปี 2010 แต่ปัจจุบันนี้จำนวนประชากรที่นับถือคริสต์เริ่มสูงขึ้น
4. Sulawesi Utara (สุลาเวสีเหนือ) : จังหวัดสุลาเวสีเหนือ มีเมืองหลวงที่ชื่อว่า มานาโด (Manado) จังหวัดสุลาเวสีเหนือเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของอินโดนีเซีย มีพรมแดนติดกับประเทศฟิลิปปินส์ที่มีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ประชากรส่วนใหญ่ที่นับถือคริสต์คือชาวมีนาฮาซา (MInahasa) ซึ่งเป็นชาติพันธ์หลักในจังหวัดสุลาเวสีเหนือ
5. Kalimantan Barat (กาลีมันตันตะวันตก) : จังหวัดกาลีมันตันตะวันตกตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวหรือชาวอินโดนีเซียเรียกว่า Kalimantan (กาลีมันตัน) บนเกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสามประเทศ คือ มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย ไม่แม้แต่ในเขตของจังหวัดฝั่งอินโดนีเซียเท่านั้น ฝั่งเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็มีประชากรที่นับถือคริสต์มากเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าดายัก (Dayak)
ไม่แม้แต่ที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น ยังมีชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ บนเกาะชวา อย่างเมืองจาการ์ต้า ยอกยาการ์ต้า และอีกหลายเมืองตามหมู่เกาะต่างๆในประเทศอินโดนีเซีย ถึงแม้บางครั้งจะมีการกระทบกระทั่งที่เกิดจากสองศาสนา เกิดเป็นเรื่องใหญ่โตระดับประเทศ แต่ผู้เขียนอยากให้มองว่ามันเป็นแค่กลุ่มบุคคลหนึ่ง ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ความแตกต่างไม่เคยทำร้ายใครแต่ความอคติในใจเราต่างหากที่ทำร้ายกันเอง
ความคิดเห็น
Brother HAM
ความรู้ใหม่เลยครับ
17 มิ.ย. เวลา 04:33
1
กลอนพาไป
ใช่ครับ ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีครับ 👍🏻👍🏻
14 มิ.ย. เวลา 14:03
1
14 มิ.ย. เวลา 14:04
1
สถานีความทรงจำ
มาติดตามครับ
14 มิ.ย. เวลา 12:31
1