16 มิ.ย. 2020 เวลา 16:21 • ไลฟ์สไตล์
แค่เราเปิดใจ เรียนรู้สิ่งใหม่
ช่วงแรกเรา อาจทำมันไม่ได้ดี
แต่จงเชื่อมั่นเถอะ ดีกว่าที่เราอยู่กับที่
อย่างน้อยการก้าวเล็กๆของเรา
เมื่อเดินไปเรื่อยๆ เรามองย้อนกลับไป
เราก็เดินทางออกมาไกลอยู่นะ
หนทางที่คนอื่นเขาผ่านมาแล้ว
ย่อมเป็นหนทางที่เป็นไปได้
จงเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง
เหมือนที่เราออกกำลังกาย
จะเพิ่มกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่ง
เราจะต้องสร้างกล้ามเนื้อ
ในทุกๆวัน แล้วสุดท้าย
กล้ามเนื้อจะแข็งแกร่งขึ้นมา
จิตใจของเราก็เช่นกัน
ต้องฝึกฝนในทุกๆวัน
แล้วใจของเราจะแกร่งขึ้น
วันนี้ขอคั่นด้วย วีดีโอเบาๆกับกลอน 4 บรรทัด
ไปรับชมเลยครับ
โฆษณา