เมืองลา เขตปกครองตนเองชนชาติไตรัฐฉาน ประเทศเมียนมา | การเดินทางลำบากสักหน่อย แต่เมื่อได้มาสัมผัสจะหลงรักเมืองเล็กๆ แห่งนี้ทัน #กินเที่ยวคนเดียว
โฆษณา