มีบัญชีอยู่แล้ว?
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์...
 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
    สุรเสกข์ ประจักษ์ภักดี
    ธ สถิตย์ในดวงใจตราบนิรันดร์