19 มิ.ย. 2020 เวลา 10:12
Just kidding!
พูดเล่นๆ
For Real???
What if I told you that there is no such thing is "just kidding"?
Would you think that you'd be more responsible for your words?
Reality is reality, that is all...
You have total responsibility for your own actions...
that's it... that's all!!!
การพูดเล่น ล้อเล่น ที่จริงแล้วมันไม่มีหรอก
เราก็เอาความจริงมาล้อกันทั้งนั้น
คนที่ชอบพูดเล่นๆ ก็ทำจนชิน จนหลอกตัวเองได้ว่า
ที่ฉันพูดไป ฉันพูดเล่นน ...
แหมะ!! แปลก พูดเล่นซะเจ็บดีเน้อ 555
เหมี่ยว... ก็เคยชอบพูดเล่น ชอบล้อเล่น
เราจะเอากิริยานี้ มาเป็นเกราะกําบัง ไม่ให้ตัวเองเจ็บบ้าง
ไม่ให้เขาเจ็บบ้าง เป็นการเปิด conversations บ้าง
... แต่ มันก็ไม่ควรเน้อ
"ความจริงเท่านั้น ถึงจะแลกความจริงใจกลับคืนมา"
^-^
โฆษณา