21 มิ.ย. 2020 เวลา 17:45 • บันเทิง
ส่งการบ้าน เพลงเกี่ยวกับฝน
-คุณเอก แห่ง "Strongconcepts"
-น้องอนา แห่ง "English Talk Podcast"
-คุณวิน แห่ง "ขนมปังยามเช้า"
-คุณมดดี้ แห่ง "แม่ครัวไทยในบังคลาเทศ"
ส่งซาเล้งต่อ
-คุณตอย แห่ง "มากกว่างานเขียน"
-คุณดา แห่ง "Fin-is-her"
-คุณเอพริล แห่ง "ไม่ใช่สิ่งนี้หรอกหรือความสวยงามของชีวิต"
ขอบคุณทุกๆท่านค่า
ขออนุญาตเป็นเพลงแรก และเป็นเพลงสุดท้ายค่า
เขียนบทความว่าใช้เวลานานแล้ว ร้องเพลงนี่
นานเข้าไปอีกค่า กว่าจะเลือกเอามาลงได้😅😅
แล้วมันก็ได้เท่านี้แหละค่า😬😬
เพลง: มีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้น (Pause)
ศิลปิน: เอิ๊ต ภัทรวี ศรีสันติสุข
ค่ายเพลง: Muzik Move Records
มากกว่างานเขียน
ผมขอยืมเพลงไปลงโพสต์หน่อยนะครับคุณบูสเตอร์ https://www.blockdit.com/posts/60251102d70ffc0e2586a60c