24 มิ.ย. 2020 เวลา 02:56 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
เส้นสีขาวที่ออกมาจากเครื่องบิน คืออะไร?
(เรียบเรียงโดย อภิสิทธิ์ ไชยรัตน์ติเวช)
เมื่อมองไปบนท้องฟ้า เคยเห็นเส้นสีขาวๆเป็นทางยาวที่พ่นออกมาจากเครื่องบินไหมครับ? บางคนอาจเผลอเข้าใจผิดไปว่ามันคือ ควันที่เป็นไอเสียของเครื่องบิน ทั้งที่จริงๆแล้วมันคือ "คอนเทรล" (contrails หรือย่อมาจาก condensation trails) หรือเรียกว่า "รอยทางที่เกิดจากการควบแน่น"
2
คอนเทรล มีสองชนิด คือ คอนเทรลที่เกิดจากไอพ่น (exhaustcontrails) และ คอนเทรลที่เกิดจากหลักอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic contrails) ซึ่งทั้งสองชนิดล้วนเกิดจากการควบแน่นหรือการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศไปเป็นหยดน้ำเล็กๆในรูปแบบเดียวกับเมฆนั่นเอง
2
1. คอนเทรลที่เกิดจากไอพ่น (Exhaust contrails)
ไอร้อนที่ถูกพ่นออกมาปะทะกับอากาศที่อุณหภูมิต่ำ และกลั่นตัวเป็นหยดน้ำในสุด เราจึงพบคอนเทรลได้บ่อยครั้ง ในขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่บนระดับเพดานบินที่ค่อนข้างสูง เพราะว่าที่ระดับความสูงมากๆ อุณหภูมิของอากาศรอบๆจะลดต่ำลง
อุณหภูมิที่จะทำให้เกิดคอนเทรล (contrails) นั้นคือ -45 องศาเซลเซียส ที่ระดับความสูง 50,000 ฟุต
ในช่วงที่การจราจรทางอากาศหนาแน่นมากๆอาจทำให้คอนเทรล (contrails) ของเครื่องบินหลายๆลำรวมกันได้เช่นกัน
2. คอนเทรลที่เกิดจากหลักอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic contrails)
คอนเทรลชนิดนี้เกิดจากอากาศที่มีความชื้น (moist air) มากๆ มีอุณหภูมิลดลงจากการที่ความกดอากาศลดต่ำลง ทำให้ปริมาณความชื้น ที่อยู่ในอากาศขณะนั้นเกินจุดอิ่มตัว (saturated air) หรือเกินกว่าที่อากาศขณะนั้นจะแบกเอาไว้ได้ จึงทำให้น้ำส่วนเกินกลั่นตัวออกมาเป็นหยด
โดยคอนเทรลชนิดนี้จะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ที่อากาศมีความชื้นมากและความกดอากาศต่ำมากพอ แต่ที่ๆเราจะสามารถพบได้มากที่สุดก็คือบริเวณเหนือปีกเครื่องบิน (airfoils) ขณะที่เครื่องบินกำลังลงจอด (landing) เนื่องจากบริเวณเหนือปีกเครื่องบินจะมีความกดอากาศต่ำลงเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบรูปทรง ของปีกและ มุมปะทะระหว่างลมและปีกเครื่องบิน (angle of attack) ในระหว่างการทำการบิน โดยคอนเทรลชนิดนี้จะเกิดขึ้นมาและหายไปทันทีที่อากาศกลับเข้าสู่อุณหภูมิปกติ (ambient temperature)
หายสงสัยdyoเสียทีนะว่า
เส้นสีขาวที่ออกมาจากเครื่องบิน คืออะไร ^^
โฆษณา