24 มิ.ย. 2020 เวลา 07:15 • การศึกษา
สาระ ควรทราบ เพื่อคิด ปรับใช้ #27
มะเยาหิน
พืชเศรษฐกิจตัวใหม่
ปลูกป่าทดแทน
ทำให้ชาติมั่นคง
เพิ่ม คาร์บอน เครดิต มหาศาล
เหมาะกับการบริหารต้นน้ำ
เครดิตภาพ https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_1630 https://l2112021.pixnet.net/blog/post/197003091 https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_1630 https://thaipublica.org/2017/03/save-the-forest-mae-tuen/ https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/50/12/article-p1830.xml https://www.123rf.com/photo_100827863_the-flower-season-of-tung-oil-tree-in-taiwan.html https://board.postjung.com/1167610 https://www.autodeft.com/deftreport/report-epa-avg-newcar-241mpg http://nursery-udon.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
ในปัจจุบัน ปัญหาด้านพลังงาน เป็น ปัญหาที่สำคัญ ของประเทศ อีกปัญหาหนึ่ง ที่มีผลกระทบ โดยตรง ต่อ การดำเนินชีวิต ของ ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยพลังงานที่ใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะน้ำมัน ส่วนใหญ่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้าง สูง
ดังนั้น เพื่อลดการพึ่งพา การใช้น้ำมันจากต่างประเทศ ที่มีราคาแพง โดยหันมาใช้ น้ำมันไบโอดีเซล ที่ สามารถผลิตได้ ในประเทศ จึงเป็น วิธีการหนึ่ง ที่สามารถลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศได้
เรื่องทั่วๆไปของ มะเยาหิน
พืชน้ำมันชนิดหนึ่ง ที่มีการนำเข้า มาจากทางเหนือของ ประเทศลาว เรียกว่า “มะเยาหิน” มีต้นกำเนิด จาก ประเทศจีน จึงมีชื่อ อีกอย่างหนึ่ง ว่า china wood oil หรือ kalo Nut tree พืชชนิดนี้มีปลูกกันพอสมควรในลาว มีผลผลิต ปีละ 200-300 ตัน/ไร่ โดยส่งออกไปจำหน่ายที่ ประเทศเวียดนาม  จากการนำตัวอย่าง น้ำมันที่ได้ ส่งไปวิเคราะห์ คุณสมบัติทางเชื้อเพลิง ที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) พบว่า ค่าความร้อนใกล้เคียงกับสบู่ดำและปาล์มน้ำมัน
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า พืชชนิดนี้ นอกจาก เมล็ด จะนำมา หีบน้ำมันแล้ว ยังมีร่มเงา และ ดอกที่สวยงาม และ ใบไม่ร่วงในฤดูหนาวเหมือนสบู่ดำ การตัดแต่งกิ่งยังสามารถใช้เป็นชีวมวลได้อีก และยังเป็นไปได้ที่จะปลูกเพื่อขายคาร์บอนเครดิต
เป็น ไม้ยืนต้น เป็นไม้ที่มีเสน่ห์ สวยงาม,ทั้งดอก,ใบ,และฟอร์มต้น โตเร็วระบบรากแข็งแรงอุ้มน้ำได้ดี ปลูกง่ายปลูกได้ทั่วไป เมล็ดมี น้ำมันสูง 30-40 % โดยน้ำหนัก แปรรูป ได้หลากหลาย อายุยืน 50 - 60 ปี(ส่วนใหญ่จะมีอายุ มากกว่า 100 ปี อายุ 60 ปี เริ่มให้ผลผลิตน้อยลง ปีละประมาณ 5%) ให้ผลผลิตต่อไร่สูง การบริหารการจัดการน้อย ปลอดสารเคมี เป็นป่าสวยงาม ป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าเศรษฐกิจ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ร่มเงา ไม้สวยงาม ใช้ผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้ สามารถ สกัดน้ำมันได้ด้วย เครื่องหีบแบบสกรูและแบบไฮดรอลิค และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสีเคลือบ
ลักษณะทั่วไป ของ มะเยาหิน
Wax เครดิตภาพ https://www.thisoldhouse.com/woodworking/21015659/how-to-pick-tung-oil-finishes
มะเยาหิน เป็น ต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นตรง ที่มีอายุ ประมาณ ร้อยปี ให้ร่มเงาดี รากยึดดินแน่นแข็งแรง ปลูกได้ ทุกสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ทนทุกสภาวะ หลังจากอายุผ่าน 2 ปีไปแล้ว แม้จะขาดน้ำบ้างแต่ก็เติบโตได้เร็ว เพียงปีเศษ ต้นมะเยาหิน มีความสูงถึง 8-10 เมตร รัฐฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศให้เป็นต้นไม้ประจำรัฐ
เมล็ดนอก ซึ่ง มีเปลือกหุ้มและเยื่อผลหุ้มนั้น เอาไปสามารถใช้ทำชีวมวล หรือ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือทำถ่านอัดแท่ง (เหมือนถ่านหิน) ได้ ส่วนเมล็ดใน นั้น สามารถ สกัดเอาน้ำมัน มาทำ แอลกอฮอล์ เพื่อ ผสม ไบโอดีเซล ใช้กับ เครื่องยนต์ ดีเซล หรือ ผสม ก๊าสโซฮอล์ สำหรับ เครื่องยนต์เบนซิน โดย สามารถ สกัดน้ำมันได้สูงกว่า พืชที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อผลิต แอลกอฮอล์ ผลิตได้มากกว่า ปาล์มน้ำมัน เท่าตัว และ มากกว่า สบู่ดำ มากกว่า เท่าตัว แอลกอฮอล์ที่ได้ก็มีความบริสุทธิ์กว่า
การใช้ ไบโอดีเซลหรือก๊าซโซฮอล์ กับรถ สามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ 50 และ สามารถลด แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ได้ร้อยละ 20 ลดฝุ่นละออง ได้ร้อยละ 39 ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ได้ร้อยละ 99 สามารถ ลดวงจรชีวิต (life-cycle) ของ แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ร้อยละ 78 ซึ่งเป็นผลให้ลดภาวะโลกร้อน ได้อย่างดี
ไบโอดีเซล
ด้านคุณสมบัติ ของ ไบโอดีเซล จาก น้ำมันมะเยาหิน มี ค่าความร้อนใกล้เคียงกับ ไบโอดีเซล จากสบู่ดำ แต่มีค่า ต่ำกว่า น้ำมันดีเซลเล็กน้อย
ส่วนการทดสอบประเมินมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก พบว่าค่า มลพิษจากไอเสียที่เกิดขึ้น ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซค์ สารไฮโดรคาร์บอน และ
ควันดำ มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก
คุณสมบัติของมะเยาหิน 1
ใช้ทำกีร์ต้าร์ เครดิตภาพ https://www.woodguide.org/guide/tung-oil/
สามารถ เอาน้ำมันไปทำอย่างอื่นได้อีก เช่น ทำน้ำมันตังอิ้วบริสุทธิ์(น้ำมันระเหยหอม)(ลิตรละ 80 บาท) ใช้ทำ น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งแทนแรงกดได้ถึง 20 ตัน ใช้ทำหมึกคอมพิวเตอร์, หมึกพิมพ์ออฟเซท, หมึกพิมพ์ธนบัตร, หมึกปากกาลูกลื่นทั่วไป, ทำสี
90% ของน้ำมันทั้งหมด เป็น วัตถุดิบสำคัญ ใน การทำพรมน้ำมัน อุตสาหกรรม เคลือบผิวหน้า ที่ป้องกันน้ำ น้ำมันชักเงา (Resin), น้ำมันชักแห้ง (Drying Oil) ทำน้ำมันวานิช, ทำน้ำมันเคลือบเงาเนื้อไม้(แล็คเกอร์, ยูรีเทน, เชลแล็ค) ส่วนเนื้อไม้ นั้น สามารถเอาไปทำ เฟอร์นิเจอร์ หรือ ส่วนประกอบตกแต่งบ้าน รวมทั้งเครื่องดนตรี เพราะเนื้อไม้ไม่แข็งมาก
คุณสมบัติของมะเยาหิน 2
ส่วนประกอบสร้างครัว เครดิตภาพ http://paulsdiy.solutions/2018/07/04/how-to-apply-tung-oil-properly/
ถ้า ประเทศเรา เอาไปปลูกป่าทดแทน มันก็โตไว เพื่อรอ ต้นไม้พันธุ์อื่นๆที่จะปลูกเพิ่มได้อีก ซึ่ง มะเยาหิน รากยังสามารถอุ้มน้ำ ให้ ต้นไม้ที่ปลูกป่าทดแทนชนิดอื่น ได้อีก
ต้นสูงใหญ่พอเหมาะ แข็งแรง ยึดหน้าดินได้ ทำความชุ่มชื้นให้กับป่า เพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาล รวมทั้งป้องกันน้ำท่วม เราควร จัดการ การกักเก็บและบริหารน้ำเพื่อการเกษตรให้ดี เพราะป่ามะเยาหิน จะช่วยลดภาวะอากาศที่เสียได้อีก ลด คาร์บอนมอนออกไซด์ ได้อีก เมื่อมี ป่าเหล่านี้เยอะๆ ก็ให้สัมปทานการเก็บผลไปขายแบ่งกับรัฐ โดย ประชาชนที่ไม่มีงานทำ หรือผู้มีรายได้น้อย ก็จะสามารถสร้างงานสร้างเงินให้ประชาชนและประเทศชาติอีก
การปลูกเลี้ยง มะเยาหิน และ ผลผลิต
ไม่เข้าใจ ว่า ประเทศไทย ทำไมคนถึงรู้จัก มะเยาหิน กันน้อย ทั้งๆที่ มันมีประโยชน์มากมายมหาศาล และทั่วโลกก็นิยมปลูกกัน แต่เท่าที่เห็น คือ ลักษณะ การกันตลาด ไม่ให้เติบโต จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมที่มี น้ำมัน และไตรกลีเซอไรด์ เป็นส่วนประกอบ มะเยาหินเป็นส่วนประกอบทั้งนั้น มาถึงยุคโควิดนี้ ความต้องการมีมาก ไม่มีผู้ใดสามารถกันตลาดไม่ให้โตได้อีก ในเมื่อความต้องการทั้งโลกยังมี ประเทศไทยก็ยังมีอีกมาก เพื่อทดแทนการนำเข้า จะนำเข้าแต่น้ำมันประเทศอื่น โดยการซื้อ หรือ จะผลิตเอง มี ประโยชน์ มากมายกว่านัก โดยที่ ประเทศเราก็ต้องการการปลูกป่าทดแทน เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และ แก้ปัญหา ความแห้งแล้ง อย่างที่สุด อีกทั้ง ยังมีประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อประชาชนอีก
ปลูก มะเยาหิน ครั้งเดียว ให้ประโยชน์กับชาติและโลกได้สูงมากๆ ในขณะที่ปลูกต้นไม้สำคัญอื่นแซมไปด้วย และจัดการการบริหารเรื่องหมุนเวียนผลผลิตของต้นไม้ดีๆก็อาจทำให้ช่วงโควิดนี้ เราสามารถอยู่กันได้เอง(ขนาดประเทศจีนยังอยากปิดประเทศเลย) ส่งออกกัญชาที่ผลิตยาเสร็จแล้วมีมาตรฐานแล้ว ไม่มีทา งที่เราจะจน ยุคโควิด หรอก เพียงแค่เหล่านายทุน ยอมลดช่องว่างนี้ แต่ คงยาก
ประโยชน์หลากหลาย เครดิตภาพ https://board.postjung.com/1167610 https://www.autodeft.com/deftreport/report-epa-avg-newcar-241mpg https://www.thisoldhouse.com/woodworking/21015659/how-to-pick-tung-oil-finishes http://paulsdiy.solutions/2018/07/04/how-to-apply-tung-oil-properly/ https://teakpatiofurnitureworld.com/teak-oil-vs-tung-oil-vs-danish-oil/ https://grandluxuryfurniture.com/trends-tips/outdoor-furniture-and-choosing-the-right-piece/
โปรดระวัง การซื้อ พันธุ์พืช เศรษฐกิจไปปลูก โดยอ้างว่า เขารับซื้อ แต่เมื่อถึงเวลาก็ไม่ซื้อ เพราะ ระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนาน เขาต้องการขายต้นกล้าเท่านั้น ซึ่ง จะทำให้คุณ เสียดายการลงทุนในการเพาะปลูกนั้น จนทำให้เสียโอกาสในการปลูกพืชชนิดอื่น เขา ทำกันอย่างนั้น อยู่แล้ว ในระบบเศรษฐกิจแบบเดิม จะโทษก็โทษตัวเอง