25 มิ.ย. 2020 เวลา 02:15 • ปรัชญา
ใดๆในโลกล้วน...
ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยชอบความเปลี่ยนแปลง ไม่ชอบการต้องเผชิญกับ
สิ่งใหม่ๆที่ไม่รู้จัก หรือ คุ้นเคยมาก่อน
แต่เมื่อเติบโตจนผ่านชีวิตมากขึ้น
ถึงได้เรียนรู้ และต้องยอมรับว่า
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเราเสมอ
ไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากให้เกิดก็ตาม
สังเกตไหมว่า โรคภัยไข้เจ็บเริ่มมาเยือน
เรี่ยวแรง กำลังวังชาที่เคยมีมันลดน้อยถอยลง
"ร่างกาย"เรากำลังเปลี่ยนแปลงทุกวัน
สังเกตไหมว่า ความสุขสั้นนิดเดียว
สักพักความสุขนั้นก็หมดไปแล้ว
"ใจ"เรากำลังเปลี่ยนแปลงทุกขณะ
สังเกตไหมว่า คนรอบตัวบางคนหายไป
ไม่ว่าด้วยการจากเป็น หรือ จากตาย
บางครั้ง"การต้องพลัดพราก" ก็คือ
รูปแบบหนึ่งในความเปลี่ยนแปลง
แต่ความเปลี่ยนแปลง หาใช่จะนำมาซึ่ง
เรื่องราวด้านลบไปเสียหมด เพราะ
ขึ้นชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง ย่อมนำมา
ทั้งสิ่งที่แย่ลงและสิ่งที่ดีขึ้น ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนอยู่ในความเปลี่ยนแปลงนั้นๆเสมอ
สังเกตไหมว่า ใจคุณเริ่มแข็งแกร่ง
ยอมรับเรื่องราวดีร้ายได้ง่ายกว่าเดิม
คุณโกรธ คุณเสียใจน้อยลง ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นอย่างใจ
ได้ง่ายขึ้น
สังเกตไหมว่า คุณเริ่มดูแลตัวเอง
และคนที่คุณรักมากขึ้น เพราะคุณ
รู้ชัดแล้วว่า ร่างกายนี้ สังขารนี้
ทั้งของเรา ทั้งของเขา คือของเสื่อมได้
และเป็นสิ่งอันควรถนอมไว้ให้นาน
สังเกตไหมว่า คุณเริ่มตั้งคำถาม
กับตัวเองว่า คุณใช้เวลาในชีวิต
ไปกับสิ่งที่คุ้มค่ามากพอแล้วหรือยัง
เพราะคุณเข้าใจแล้วว่า ชีวิตมีเวลา
อย่างจำกัด เพราะชีวิตคือสิ่งที่
แตกดับได้ สูญสลายได้เป็นธรรมดา
"อนิจจัง..ทุกขัง..อนัตตา"
อาจเป็นวลีทั่วไป ที่ใครๆก็พูดได้
แต่หากใครคนนั้น เข้าใจได้ลึกซึ้ง
ถึง"ความหมาย" และ "ความจริง"
ที่แฝงอยู่ในคำเหล่านั้น ก็จะยิ่งทำให้
เข้าใจชีวิต เข้าใจความเป็นไปของชีวิต
และเข้าใจถึงสิ่งที่ควรทำในชีวิต
ยิ่งขึ้นไปอีกด้วย
ไม่มีอะไรไม่แปรเปลี่ยน...
ไม่มีอะไรคงอยู่ได้อย่างคงทนถาวร...
ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงจังได้ สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเอง...
ทำทุกวันที่ยังมีเหลืออยู่ให้คุ้มค่า และขอให้
เป็นอีกเป็นอีกวันแห่งการเปลี่ยนแปลงดีๆ
ไม่ว่าทางด้านกายใจ หรือเรื่องใดๆก็ตาม
สำหรับทุกท่านนะคะ
~อยากให้เธอได้ยิน~
ขอบคุณภาพจาก Pixabay.com