26 มิ.ย. 2020 เวลา 05:48 • ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว … เพชรบูรณ์
“วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” .. ครั้งแรกที่ได้เห็นภาพที่มีผู้คนนำมาเผยแพร่ อดคิดไม่ได้ว่ารูปร่างลักษณะของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เรียงซ้อนกัน และพระเจดีย์ที่สูงเสียดฟ้านั้น ช่างงดงามเหมือนกับสวรรค์ในจินตนาการ
อีกทั้งใครๆก็พูดว่า “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” แห่งนี้เป็น 1 ใน 10 ของ Dream Destinations ที่ยังไงก็ต้องไปเยือนสักครั้งให้ได้
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสเดินทางไปเพชรบูรณ์ จึงไม่รีรอที่จะใส่โปรแกรมไหว้พระที่วัดแห่งนี้ เข้าไว้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ต้องไปเยือนบนเส้นทางด้วย
“วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” ตั้งอยู่ที่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ
เดิมมีชื่อว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ .. ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัด ในมงคลนามว่า “วัดพระธาตุผาแก้ว” จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส
เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน … วัดแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ตั้ง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “ผาซ่อนแก้ว”
“ผาซ่อนแก้ว”.. ได้ชื่อมาจากสถานที่ของบริเวณนี้ที่มีธรรมชาติเป็นภูเขาสูง ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณป่า และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา
มีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาว่า .. ชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าที่นี่เป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์ … จึงเรียกตามๆกันว่า “ผาซ่อนแก้ว”
เมื่อมีศาลาปฏิบัติธรรม และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ประกอบไปด้วยงานพุทธศิลป์สำคัญใน 2 ส่วนด้วยกัน คือ “มหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์” และ “เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต”
4
มหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
ทันทีที่เราจอดรถ และเดินพ้นลานจอด สิ่งที่โดดเด่นในสายตา คือ พระพุทธรูปสีขาวนั่งซ้อนกัน 5 พระองค์ ..
ความวิจิตรอลังการของสิ่งที่เห็น ... ทำให้เราไม่รอช้า รีบสาวเท้าลงมาตามทางเดินเพื่อเริ่มการเยี่ยมชม และเก็บภาพมาฝากทุกคนในทันที
มหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ .. สร้างขึ้นเพื่อร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 85 พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นที่พักของผู้เข้าปฏิบัติธรรม
งานวิจิตรศิลป์ และสถาปัตยกรรมพระพุทธรูปซ้อนองค์ไล่เรียงจากองค์เล็กขึ้นไปสู่ใหญ่สีขาวเด่น ดูโดดเด่นงดงาม … การออกแบบ และการก่อสร้างเชิงช่าง คงมาจากศิลปินชั้นครูจึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างโดดเด่นงดงามเช่นนี้
พื้นของลานกว้างประดับด้วยโมเสกหลากสี ประกอบขึ้นเป็นลวดลายที่มีส่วนของลายไทยประยุกต์ที่สวยงาม … เสียดายที่เราไม่มีข้อมูลละเอียดของแนวคิดการออกแบบ หรือคติธรรมต้่างๆที่ผู้ออกแบบได้สอดแทรกออกมาเป็นงานศิลป์ฝีมือชั้นครูที่งดงามเยี่ยงนี้
แต่ถึงแม้จะไม่รู้ความหมายลึกซึ่ง ทว่าความงดงามวิจิตรที่เห็นก็ยังดึงดูดให้เราเดินชมความงดงามได้เนิ่นนาน
ทราบมาว่า ... ณ บริเวณนี้ ยังมีพุทธสถานอีกหลายแห่งที่จะได้รับการสร้างสรรค์ประกอบขึ้นมาเป็นหมู่พุทธสถาน … แต่ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เราจึงไม่มีภาพส่วนอื่นๆมาฝาก
ชั้นสอง .. เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 2 องค์ องค์พระประดับด้วยโมเสกสีที่ส่งให้องค์พระดูสง่างาม
ด้านนอกในบริเวณชั้นที่สอง เป็นจุดที่สามารถมองออกไปได้กว้างไกลโดยรอบ แต่ด้านที่สวยงามมากที่สุด คือ ด้านที่มองไปยังพระมหาเจดีย์ฯ
บนราวกั้นประดับด้วยลูกแก้ว ซึ่งหากมองใกล้ๆจะเห็นภาพกลับหัวของพระมหาเจดีย์งดงามมากมาย
เราเดินลงจากอาคารมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มุ่งหน้าไปยังพระมหาเจดีย์ … ตามทางเดินมีประติมากรรมเรียงรายอยู่มากชิ้น ที่คงจะประกอบเป็นปริศนาธรรมที่เรายังไม่รู้ความหมาย และไม่มีไกด์อธิบาย
“เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต”
เบื้องหน้าเมื่อมองจากซุ้มประตู คือ “เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต” สร้างด้วยสถาปัตยกรรมรูปทรงดอกบัวซ้อน 7 ชั้น
ฉันใช้เวลาในการยืนมองพระเจดีย์อยู่เนิ่นนาน .. ดื่มด่ำกับความงดงามที่ปรากฏในสายตา พร้อมกับรู้สึกทึ่งในการความศรัทธาที่ก่อให้เกิดความงาม และสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้ในบ้านเมืองเรา
ฉันเริ่มเดินเข้าสู่ตัวอาคาร .. เหลียวหลังกลับมามององค์พระพุทธรูป 5 องค์ที่ปรากฏอยู่ในกรอบของซุ้มประตู เกิดความปิติในสิ่งที่เห็นมากมาย
ซุ้มใกล้กับบันไดทางขึ้นสู่พระมหาธาตุเจดีย์ฯ … ภายในมีรูปประติมากรรมหลายรูป สวยงามทีเดียว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว โดดเด่นไปด้วยการประดับตกแต่งอันงดงามวิจิตร จากเครื่องถ้วยเบญจรงค์ อัญมณี แก้ว แหวน เงินทองมากมาย ...
เราจะมองเห็นการใช้เครื่องเบญจรงค์ และโมเสกหลากสี ในงานตกแต่งทั่วไปหมด ... ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง เสา หรือแม้กระทั่งพื้นก็ยังมีการตกแต่งเป็นลวดลายทางเดินอย่างสวยงาม
องค์เจดีย์ด้านนอกมีเส้นทางเดินสู่ชั้นบน ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ชั้นเยี่ยมของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วสามารถมองเห็นมหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และซุ้มองค์พระต่างๆ ได้อย่างสวยงาม
ทิวทัศน์ของทิวเขาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวๆ ตัดกับสีฟ้าน้ำเงินงดงามของท้องฟ้า รวมถึงเมฆสีขาวในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ประกอบกันเป็นฉากหลังที่งดงาม .. ส่งให้สิ่งก่อสร้างของวัดสวยโดดเด่นมากขึ้น
ฉันมองเห็นมีสิ่งก่อสร้าง และอาคารอีกมากมายเบื้องล่าง .. เสียดายที่เวลามีน้อยในการเดินชม แต่ก็เป็นข้อแก้ตัวที่จะเดินทางมาเยือนอีกหลายๆครั้งในการเดินทางครั้งต่อๆไป
ภาพองค์พระเจดีย์ ... มองใกล้ๆจากระเบียงชั้นที่สอง ความงดงาม ใหญ่โตขององค์พระเจดีย์ ... ทำให้รู้สึกว่าเรานั้นตัวเล็กนัก และยังมีมากมายหลายสิ่งที่รอให้ค้นหาในเส้นทางที่จะก้าวเดิน
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ ณ ระเบียงด้านนอก
ฉันชอบภาพนี้มากมาย ... ไม่ใช่แค่ภาพสวยๆ แต่ส่วนประกอบที่ฉากหลังมองเห็นป่า และภูเขา ให้ความรู้สึกอิสระโปร่ง โล่งในจิตใจ เมื่อมองไปที่องค์พระ
มีบันไดเวียนเดินชมโมบายลูกแก้วอันสวยงาม ...
อีกทั้งยังเป็นส่วนนิทรรศการหมุนเวียนจัดแสดงนิทรรศการธรรมมะให้ผู้เข้ามาเยี่ยมเยือนได้รับรู้ซึมซับ
ภาพที่ถ่ายมาจากระเบียงด้านนอกของพระเจดีย์ ..
ฉันเคยเดินทางไปเยี่ยมชมโบราณสถานในประเทศเนปาล .. วิวที่มองจากด้านนี้ทำให้คิดถึง “ลลิตปุระ” โบราณสถานของเนปาลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากยูเนสโก
ความงดงามของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วไม่ได้น้อยกว่า .. เพียงแต่ยังใหม่ และก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้วางแปลนเอาไว้
ฉันคิดว่า เมื่อการสร้างเสร็จสมบูรณ์ วัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยแล้ว เมื่อเวลาผ่านไป ฉันเชื่อว่าจะเป็นมรดกที่ลูกหลนของเราภาคภูมิใจ และอาจจะเป็นมรดกอีกแห่งหนึ่งของโลกได้
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว… ถือได้ว่าเป็นดินแดนแห่งธรรมอันงดงามวิจิตรที่ “พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส” ทิ้งปริศนาธรรมไว้มากมายให้บรรดาผู้มาเยือนได้นำไปขบคิดและประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
***********’**’*
เที่ยวทั่วไทย ไปกับ พี่สุ
ท่องเที่ยวทั่วโลก กับพี่สุ
ซีรีย์เที่ยวเจาะลึก ประเทศนอร์เวย์
อาหารการกิน & Lifestyle แบบพี่สุ