26 มิ.ย. 2020 เวลา 14:39 • การศึกษา
ติดตั้งรั้วไฟฟ้า ผิดกฎหมายไหม?
- การติดตั้งรั้วไฟฟ้า เป็นอะไรที่ผู้สนใจจะเลือกใช้งาน มีความรู้สึกกลัว รู้สึกอันตราย รู้สึกว่าติดตั้งรั้วไฟฟ้าไปแล้วมันจะผิดกฎหมายหรือป่าว อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยนอกจาก กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย การใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อีกอุปกรณ์ที่คิดว่าได้ผลมากที่สุด ป้องกันได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นรั้วไฟฟ้า แต่อุปกรณ์นี้เป็นการติดตั้งไว้เพื่อป้องกันอันตรายให้กับเจ้าของบ้านล่วงหน้า
- หากเราเลือกใช้รั้วไฟฟ้าที่มีการติดตั้งได้มาตรฐาน จะสังเกตเห็นว่าแนวรั้วไฟฟ้าเราจะทำการปักเสารั้วเอาไว้ที่หัวรั้วอีกที ซึ่งรั้วปูนส่วนมากที่จะทำกันก็จะมีความสูงอยู่แล้วประมาณ 3 เมตร จะไม่นิยมทำรั้วไฟฟ้าแบบปักตรงๆ ไปบนพื้นดินเพราะมันต่ำ และอันตรายมากเกินไป อาจทำให้ผู้ที่เดินผ่านไปมาเกิดอันตรายได้รับบาดเจ็บได้ อีกอย่างการติดตั้งรั้วไฟฟ้าตามบ้าน เป็นการปักบนแนวหัวรั้ว
- ตามแนวที่เจ้าของบ้านต้องการป้องกัน จะมีการติดป้ายบอกให้ทราบแก่ผู้พบเห็นตลอดแนวว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นรั้วไฟฟ้านะ มันอันตรายห้ามเข้าใกล้เด็ดขาด ซึ่งป้ายจะมีการติดเอาไว้ที่รั้ว ระยะห่างต่อป้ายประมาณ 6-10 เมตร ต่อป้าย ซึ่งเป็นการเตือนให้ทราบโดยไม่มีเจตนาทำเป็นกับดัก หรือซ้อนเล้นในการติดตั้งแต่อย่างใด
*** ดังนั้น การปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้เพื่อป้องกันขโมยนั้น สามารถทำได้เพื่อป้องกันสิทธิของตน แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาประมาณกระแสไฟฟ้าด้วย โดยการป้องกันด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้านั้นเป็นการป้องกันทรัพย์นั้น หากใช้กระแสไฟฟ้าในขนาดทำอันตรายต่อชีวิตของคน จะกลายเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุ ซึ่งศาลจะลดโทษเท่าใดก็ได้ แต่หากใช้กระแสไฟฟ้าในขนาดพอสมควร เช่นอยู่ในระดับที่พอทำให้สลบ หรือบาดเจ็บเล็กน้อย ก็จะกลายเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะไม่ถือว่าผู้กระทำเป็นผู้กระทำความผิดเลย
สรุป
*** ส่วนมากปัญหาของรั้วไฟฟ้ากฎหมาย ที่พูดถึงจะเป็นการติดตั้งรั้วไฟฟ้าทำเอง ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเป็นการล้อมรั้วไฟฟ้าแบบเป็นกับดัก เพื่อต้องการซ็อตผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้าม แต่หากเราเลือกติดตั้งที่มีมาตรฐาน ราคารั้วไฟฟ้าจะแพงหน่อยแต่ปลอดภัย และไม่ทำให้ผู้ที่สัมผัสถึงแก่ชีวิตได้ ท่านต้องติดตั้งกับผู้เชียวชาญเท่านั้น
โฆษณา