29 มิ.ย. 2020 เวลา 05:36 • การศึกษา
ใกล้จะถึงวันหยุดยาวแล้ว เตรียมตัวจัดกระเป๋าไปเที่ยวกันเถอะ!!
ไปเที่ยวกันเถอะ พูดว่า
ภาษาอังกฤษ: Let's go on a trip.
ภาษาจีน: 我们一起去旅行吧。 Wǒmen yīqǐ qù lǚxíng ba (หว่อเมินอี้ฉี่ชวี้หลวี่สิงปะ)
Let's = Let us เป็นการชวน โดยรวมตัวผู้พูดด้วย
(รูปประโยค Let's +คำกริยา) แปลว่า พวกเรา....กันเถอะ
go on a trip = ไปเที่ยว
.
我们 Wǒmen (หว่อเมิน) พวกเรา
一起 yīqǐ (อี้ฉี่) ด้วยกัน (วางไว้หน้าคำกริยา)
去 qù (ชวี้) ไป
旅行 lǚxíng (หลวี่สิง) เที่ยว
吧 ba (ปะ) เป็นคำสร้อยลงท้ายประโยค แปลว่า ปะ,เถอะ
#happymonkey
#ปั้นเด็ก3ภาษา
#ภาษาจีน
#สอนลูกหัดพูดจีน
#ภาษาจีนสำหรับเด็ก
โฆษณา