“หลักการสงคราม 5 ประการ ประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน”
1
"สู้ยังได้ก็สู้ สู้ไม่ได้ ก็ต้องถอย
ถอยไม่ได้ ยังต้องไปต่อ ให้ป้องกัน
กันไม่ได้ ป้องกันไม่ได้ ให้หนี หนีฉับพลัน
หนีไม่ได้ ยังหนีไม่ได้ ก็จงสู้
สู้ให้ตายไปข้างนึง เลยแล้วกัน!!!"
ในชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่ง เชื่อว่าทุกคนย่อมอยากจะประสบผลสำเร็จในชีวิตกันทุกคน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ผญ.อาจจะหาสามีรวยๆ เพื่อประสบผลสำเร็จในชีวิตให้มีชีวิตอยู่สุขสบาย ผช.บางคนก็อาจหาผลประโยชน์จากสาวหม่ายคอยให้เลี้ยง บ้างก็ค้าสิ่งเสพติด ค้าสิ่งที่หนีภาษี ผิดกฏหมาย ให้ตนได้รวยไวก้าวข้ามกระโดไป
แต่ในอันที่จริงแล้วเป็นทางที่ผิดกันทุกคนหากคิดเช่นนี้และตนก็รู้ทั้งที่ทำ
ในชีวิตจริงเราต่างถามตนเองทั้งนั้นว่าทำไมถึงยังไม่รวย ก็ได้แต่ตั้งคำถามไป แต่ไม่ลงมือทำจะไปได้รวยอะไรที่ไหนกับเขาเล่า?
คนเรามันต้องยืนหยัดสู้ ดั่งคำประพันธ์โบราณว่าไว้ "เกิดเป็นชายต้องมีอุดมการณ์" มีแผนหลักการประสบผลสำเร็จในชีวิต ฉะนั้นเราก็จะต้องมีแผนหลักในการดำเนินชีวิต คือ
- #แผนหลัก การทำงานธุรกิจกับสิ่งที่เราอยากทำเป็นของตัวเอง ทำอย่างไรก็ได้ เพื่อที่ตนจะได้เป็นใหญ่เป็นโต ดั่งคำบุพการีสั่งสอนไว้ ให้เป็นคนดี และเป็นใหญ่เป็นโต
- #แผนรอง ทำงานประจำเป็นลูกจ้างแรงงานไปก่อน แต่ควบคู่กับงานส่วนตัวด้วย ได้ทั้งประสบการณ์ ได้ทั้งรู้ค่าของการเป็นแรงงาน เมื่อตนเป็นผู้บริหารจะได้เข้าใจหัวอกของบริวารและบริหารคนได้อย่างดี
- #แผนสาม หากกิจการตนดีกว่างานประจำโดยไม่ต้องง้อเงินเดือน ให้ออกมาทำเองบริหารเอง ซึ่งไม่ใช่การหนีจากปัญหางานประจำมาทำงานส่วนตัวสิ่งที่ทำแบบนั้นจะเป็นผลร้ายกับตนเองโดยใช้การคิดเครียดมาบริหารงานตน ก็ไม่สารมารถบริหารได้โดยอารมณ์
- #แผนสี่ หากกิจการตนเองที่แรกๆรุ่ง แต่ก็ยังล่าถอยก็ให้หางานอื่นมาเสริมด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานของภรรยาหรืองานของคนรู้จัก ก็ให้ทำไปก่อน เป็นการแก้ไขการขัดสนและหมุนเงินไม่ทัน
- #แผนห้า เมื่อทำกิจการล้มเหลว สิ่งที่ควรคิดด้วยตั้งแต่มีแผนแรก คือกลับไปบ้านทำไร่ทำสวน อยู่อย่างสุขสบายขายไม้ขายผัก เลี้ยงม้า เลี้ยงหมู
ตามคนโบราณยุคพันปีก่อนว่าไว้ ออกเดินทางไกลพันลี้สร้างเนื้อสร้างตัว ประสบผลสำเร็จแล้วกลับมาอยู่บ้านนอก
ทั้งห้าแผนการนี้อยู่ในหลักการหลักการสงครามห้าประการของสุมาอี้อีกด้วย แม้ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทุกยุค ทุกสมัย
หากใครยังไม่รู้ว่าในชีวิตจักต้องทำสิ่งใด ก็รองรีบหาประสบการณ์การทำงานไว้ตั้งแต่ยังเล่าเรียน พร้อมกับมั่นเพียรหาประสบการณ์ ทำงานควบคู่กันไป นั้นคือการกระทำคนที่มีอุดมการณ์อย่างแท้จริง
ดั่งสุมาอี้เคยกล่าวไว้ ว่า...
“อันธรรมดาการสงครามนี้มีอยู่ห้าประการ"
สู้ได้ จงสู้
สู้ไม่ได้ จงป้องกัน
ป้องกันไม่ได้ จงหนี
หนีไม่ได้ จงยอม
หากไม่ยอม ก็ตาย
.
"There are five possible operations for any army."
If you can fight, fight;
if you cannot fight, defend;
if you cannot defend, flee;
if you cannot flee, surrender;
if you cannot surrender, die.
4
รบแบบสุมาอี้ แม้นไม่ชนะ แต่ก็ไร้พ่าย เป็นศาสตร์และศิลป์ที่นักยุทธศาสตร์ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
และเมื่ออยู่กับสังคม
อยู่ได้ก็อยู่ไปก่อน
อยู่ไม่ได้ก็สงบนิ่ง
สงบนิ่งไม่ได้ก็ถอย
ถอยไม่ได้ก็อ่อนข้อ
อ่อนข้อไม่ได้ก็ย้ายส่ะ
และเมื่อได้ค้าขาย
สู้ราคาเขาได้ก็สู้
สู้ไม่ได้ก็ทำโปรโมชั่นป้องกันลูกค้าหาย
โปรฯยื้อไม่ได้ ก็ยอมไปก่อน
ยอมไม่ได้ ก็อย้ายร้าน
ย้ายร้านแล้วกิจการยังไม่ดี ก็ปิดกิจการเสีย
เส้นทางของสุมาอี้ในประวัติศาสตร์อาจไม่ได้อดทนอดกลั้น เก่งฉลาดเหมือนในนิยายเท่าไหร่
แต่นิยายที่เราอ่านกันนี้แล้วไซร้ นับว่าเป็นยอดเรื่องแต่งที่ควรนำเอาใช้อย่างยิ่ง
หากท่านยังไม่รู้ว่าในชีวิตจะทำอะไรต่อไป
ยังไม่รู้จักตนเองว่าควรจะทำสิ่งไหนให้มากให้มี ให้ร่ำ ให้รวย
ก็ขอให้ทุกท่านจงคิดแบบสุมาอี้เข้าไว้ จะได้ช่วยให้เราได้กำหนดชีวิตต่อไป
หรือว่าในชีวิตยังไม่ได้คิดอะไร ก็ขอให้สู้และสู้ และสู้ไว้
ทำให้ดีที่สุด ให้สมกับการเกิดมาครั้งหนึ่งไม่ว่าใครๆ
ขอให้สู้สุดใจประสบความสำเร็จทุกๆคน !!
อ้างอิงและขยายความจาก...
โฆษณา