Ep 1 กำแพงเมืองจีน ประเทศจีน
กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 332 - 339 ครับ โดยจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นกำแพงอิฐที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งยาวประมาณ 2400 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการรุกรานจาก ชาวตาตาร์ กำแพงสร้างด้วยดิน หิน และก่ออิฐโดยรอบ มีการสร้างป้อมปราการประมาณ 15,000 แห่ง มีฐานกว้างประมาณ 20 ฟุต ทางเดินกว้างประมาณ 12 ฟุต สูงประมาณ 25 ฟุต มีระฆังบอกเหตุประมาณ 20,000 หอ ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 10 ปี
https://www.mushroomtravel.com/page/great-wall-of-china/
โดยแรงงานของประชาชนนับล้านคนและมีผู้เสียชีวิตในระหว่างการสร้างประมาณหมื่น คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักโทษสงครามและทาสจำนวนที่มากพอสมควร
https://sites.google.com/site/amazinggreatwallchina/home/raya-wela-ni-kar-srang/25reuxng-na-ru-keiyw-kab-kaphaeng?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
ปัจจุบันกำแพงเมืองจีนได้รับการบูรณะซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหายซึ่งทำให้กำแพง เมืองจีนกลายเป็น สถานที่ ท่องเที่ยวที่มีสภาพสมบูรณ์สวยงาม
http://www.souvenircraft.com
นี่ก็เป็นเหตุผลที่กำแพงเมืองจีนได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกกำแพงเมืองจีนได้ขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2530 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 11 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
https://www.agoda.com/th-th/city/paris-fr.html?cid=1844104
ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามีดังนี้ครับ เป็นตัวแทนซึ่งแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันฉลาด เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวนและภูมิทัศน์
เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทาง ด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ มีความคิดและความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความ โดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
https://travel.trueid.net/detail/23VAk0vBAPRQ
ถ้าหากชอบบทความนี้ก็ไลค์+แชร์+ติดตามให้กับ อยู่ให้รู้ มองให้ลึก ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์