Ep 2 โคลอสเซียม
โคลอสเซียม หรือทวิอัฒจันทร์ฟลาเวียน เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมครับ
https://www.molastic.com/blog/Roman_Colosseum
เริ่มสร้างขึ้นเมื่อในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมันครับ และสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัส ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน
https://sites.google.com/site/coliseumrongmhrsphsnamkila/home/amphitheatres
มีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรีครับ เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬามากยิ่งขึ้น และมีการออกแบบให้มีทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังอีกด้วยในสนามขณะเกิดฝนตกครับ ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบัน ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 10 ปีครับ
https://www.molastic.com/blog/Roman_Colosseum
ความสำคัญของโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างรูปทรงโค้งเป็นวงกลมซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของกรุงโรมแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเหล่านักรบโรมันและเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สนามกีฬาแห่งนี้สูง 48 เมตร ยาว 188 เมตร และกว้าง 156 เมตร
https://economarks.com/he/%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%90%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D/
แนวคิดในการออกแบบโคลอสเซียมนี้ยังคงมีความสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้ ดังจะเห็นได้จากการออกแบบสนามกีฬาแทบทุกแห่งในโลกนับตั้งแต่นั้นมาต้องปฏิบัติตามแม่แบบดั้งเดิมของโคลอสเซียมอย่างปฏิเสธไม่ได้
https://travel.mthai.com/world-travel/64882.html
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันหนังสือบันทึกทางประวัติศาสตร์จะแสดงให้เห็นว่าสนามกีฬาแห่งนี้มีแต่การต่อสู้และการแข่งขันที่โหดร้ายต่างๆนานา เพื่อความสุขของผู้ชมเท่านั้นก็ตาม ใต้อัฒจรรย์โคลอสเซียม และใต้ดินโคลอสเซียม มีห้องสำหรับขังนักโทษที่รอการประหารชีวิต และสิงโต หลายร้อยห้อง ใช้เป็นสถานที่ให้นักโทษ ต่อสู้กับสิงโตที่อดอาหาร หากนักโทษผู้ใดเอาชนะ ฆ่าสิงโตได้ด้วยมือเปล่าได้ก็รอดชีวิตไป หรือ ไว้ใช้เป็นที่ประลองฝีมือในเชิงฟันดาบของบรรดาเหล่าทาสให้ต่อสู้กันเอง ยิ่งถ้าต่อสู้กัน จนถึงสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ตาย ก็จะได้รับเกียรติอย่างสูงเพราะเป็นการต่อสู้ที่ชาวโรมันนิยมและยกย่องกัน
https://sites.google.com/site/anidocstd/home/thewrup-thephcea-si-xus
ที่นั่งชม ภายใน โคลอสเซียม แบ่งตามระดับชนชั้น จำนวน 5 ชั้น โดยความจุสูงสุดของ สนามกีฬา โคลอสเซียม ในสมัยนั้นประมาณ 87,000 คน แต่้ถ้าเทียบกับสนามกีฬาสมัยใหม่ โคลอสเซียมก็มีขนาดความจุประมาณสนามกีฬาที่มีความจุผู้ชมประมาณ 50,000 คน ( สมัยก่อนไม่มี FIFA มาคอยกำหนดกฎ อะไรจึงเบียดกันเข้าไปไม่มีปัญหา จึงจุได้ถึง 87,000 คน ) เนื่องจากชาวโรมันมีนิสัย เหยียดชนชั้น จึงมีการแบ่งที่นั่งจะแบ่งแยกตามระดับชนชั้นดังต่อไปนี้
และมีอยู่ 5 ชั้นครับ ชั้นที่1 โพเดียม คือชั้นที่สามารถมองเห็นการต่อสู้ใน อรีน่าได้ชัดเจนที่สุด ดีที่สุด บริเวณทิศเหนือ จะเป็นที่นั่งชมของ กษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ และ นักบวชหญิง ส่วนบริเวณอื่นของชั้นโพเดียม เป็นที่สำหรับผู้แทนสภา โดยที่นั่งแต่ละตัวจะมีการสลักชื่อไว้ เพื่อเป็นที่นั่งส่วนตัว ชั้นที่ 2 มีเนียนั่ม พรีเมียม เป็นชั้นที่ถัดขึ้นไปจากชั้นโพเดียม เป็นที่นั่งสำหรับ ชนชั้นสูง อัศวิน แม่ทัพ ชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่นั่ง สำหรับ ชาวโรมันที่ร่ำรวย ชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่นั่ง สำหรับ ชาวโรมันทั่วไป ชั้นที่ 5 เป็นชั้นสุดท้าย อยู่ไกลที่สุด ไม่มีที่นั่งเป็นพื้นราบ หรือบางส่วนอาจมีชั้นไม้สำหรับยืนดู เป็นที่สำหรับ ชาวต่างชาติ ทาส และผู้หญิง
https://travel.trueid.net/detail/A2QlkOkz63w
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
ถ้าหากชอบบทความนี้ก็ไลค์+แชร์+ติดตามให้กับ อยู่ให้รู้ มองให้ลึก ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับ🥰🥰🥰