9 ก.ค. 2020 เวลา 06:20 • การเกษตร
เก็บเห็ด🍄🍄กันจร้า
เห็ดขอนขาว
เป็นเห็ดที่พ่อและแม่เพาะเอง โดยซื้อเชื้อเห็ดก้อนมาเพาะในขอนไม้
    ธรรมทันธีร์
    เรากำลังสนใจเรื่องการทำเกษตรพอดีเลย ขอมาติดตามอ่านนะคะ 🥰เป็นกำลังใจให้ค่ะ