12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต จอร์แดน บี. ปีเตอร์สัน (เขียน) ธีร์ ทิพกฤต (แปล)
กฎข้อที่ 1 ยืนให้ตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง
ล็อบสเตอร์ และเขตแดน, นกและเขตแดน
    🍀 In a dream😴☘
    มาติดตามค่ะ