14 ก.ค. 2020 เวลา 01:57
เป็นไงหละ ลูกหลานไทย ไม่ต้องได้เรียนกันแล้วปีนี้