18 ก.ค. 2020 เวลา 07:12 • ประวัติศาสตร์
เรื่องน่ารู้ ประดับสมอง!!!
"ลูซิเฟอร์กับซาตานคือตัวเดียวกันหรือไม่"
คำตอบคือ ทั้งใช่และไม่ใช่ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอ้างอิงจากแหล่งไหนครับ
1
ถ้าอ้างอิงจากตำนานและคัมภีร์ของชาวฮีบรู ทั้งสองจะเป็นคนละตัวกันโดยตำนานกล่าวว่า ลูซิเฟอร์ถูกซาตานยุยงให้กระทำการทรยศ ซึ่งทั้งสองต่างก็เคยเป็นทูตสวรรค์เหมือนกัน โดยซาตานเคยเป็นทูตที่มีชื่อว่า Satan-Staniel (หรือ Samuel) ก่อนที่ทั้งสองจะพ่ายแพ้ไปตามระเบียบและถูกขับออกจากสวรรค์ จนกลายเป็นปีศาจในเวลาต่อมา หรือเองบางทีก็กล่าวว่าซาตานไม่ใช่ทูตสวรรค์ แต่ก็เป็นคนละตัวกับลูซิเฟอร์ เพราะลูซิเฟอร์นั้นถูกสร้างโดยพระเจ้า ส่วนซาตานนั้นเป็นปีศาจจากนรก ที่พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สร้าง
ภาพจาก www.lucifer.fandom.com
แต่พอเข้าสู่ยุคกลางนักบุญเจอโรม(St. Jerome) ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเป็นอันมากในศาสนจักร มองว่าลูซิเฟอร์ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นชื่อของปีศาจ จึงได้เปลี่ยนมาให้ใช้คำว่าซาตานแทน ทำให้ชื่อของทั้งสองก็ถูกรวมและกลายเป็นตัวเดียวกัน ซึ่งจะสามารถพบได้ในพระคัมภีร์บางเล่มว่าชื่อลูซิเฟอร์และซาตานนั้นถูกใช้แทนกันนั่นเองครับ
St. Jerome ภาพจาก www.thoughtco.com
โฆษณา