22 ก.ค. 2020 เวลา 00:39 • สิ่งแวดล้อม
การเดินทางของแม่น้ำทั้งสี่ เมย เงา ยวม และสาละวิน
แม่น้ำสาละวินกับวิถีชีวิตสองริมฝั่งไทย-พม่า
โฆษณา