กระสุนเหลือไม่มาก
และไม่รู้ว่าด้านไปแล้วกี่นัด ?
รัฐบาลยังเหลือกระสุนอีกเท่าใด ในการพยุงและฟื้นฟูเศรษฐกิจ... อ่านต่อ