มีบัญชีอยู่แล้ว?
เหรียญมี 3 ด้าน
.
.
.
ถูกของเรา อาจผิดของเค้า
ถูกของเค้า อาจผิดของเรา
ถูกที่สุดจึงไม่มีอยู่จริง
เพราะที่มีอยู่จริง ไม่เคยถูกที่สุด
ความน่าแปลกของมนุษย์เรา
มักมองเห็นแต่ความผิดพลาดของผู้อื่น
แต่ความผิดพลาดของตัวเอง
กลับไม่เคยมองเห็น
ถึงแม้ว่าเราจะเกิดเป็นคน
เราก็เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง
ต่างก็มีข้อดีและข้อเสีย
ต่างก็มีด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีด้วยกันทั้งนั้น
หลายคนมองว่า เหรียญมีแค่ 2 ด้าน
แต่ผมกลับมองว่ามันมีตั้ง 3 ด้าน
ด้านที่ "เรา" เห็น
ด้านที่ "เขา" เห็น
และด้านที่ "เรา" กับ "เขา" ไม่เห็น
ความน่าแปลกของกระจก
ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย
ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด
ตั้งแต่บานละหลักสิบไปจนถึงหลักล้าน
คือมันส่องได้แค่ "สังขาร"
บางคนส่องมาตั้งนาน
กลับมองไม่เห็น "สันดาน" ของตัวเอง
เปลี่ยนมือถือใหม่ เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่
เปลี่ยนแว่นตาใหม่ เปลี่ยนรองเท้าใหม่
แล้วเมื่อไหร่จะเริ่มเปลี่ยนนิสัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ใช่เป็นการ
พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอก
แต่ให้เริ่มต้นจากข้างใน
นั่นก็คือนิสัยและจิตใจของเรานั่นเอง
กระจกส่องได้แต่ "สังขาร"
ส่วน "สันดาน" คุณต้องมองหาเอง
.
.
- Jack is Back -
    สาวเมืองลิง🐒
    สันดานบางทีกว่าจะหาเจอ ก็สายเกินไป