29 ก.ค. 2020 เวลา 11:55 • ไลฟ์สไตล์
พระพุทธรูป หลวงพ่อโต วัดอิทรวิหาร เทเวส
กรุงเทพ มหานคร สร้างโดย องค์ สมเด๊จ
โต พรหมรังษี ตั้งแต่สมัย ร๔ ซึ่งขณะสร้าง
ยังไม่เสร็จ ท่านมรณภาพเสียก่อน
มาเสร็จ ในร.๗
เครดิด My life 555
โฆษณา