30 ก.ค. 2020 เวลา 12:45 • ประวัติศาสตร์
• ประวัติศาสตร์ธงชาติเม็กซิโก 🇲🇽
(The History of National Flags of Mexico)
ไทม์ไลน์ธงชาติเม็กซิโกในยุคสมัยต่าง ๆ
ธงชาติของประเทศเม็กซิโก หรือในภาษาสเปน คือ Bandera de México เป็นธงชาติที่ประกอบไปด้วยสีทั้งหมดสามสี (Tricolour ภาษาสเปน : Ejército Trigrante) อันได้แก่ สีเขียว, สีขาว และสีแดง โดยตรงกลางของธงจะเป็นรูปตราแผ่นดินของเม็กซิโก
ตราแผ่นดินของเม็กซิโก
สำหรับสีสามสีในธงชาติเม็กซิโกนั้น มีที่มาจากสีของธงกองทัพปฏิวัติเม็กซิโก หรือกองทัพสามผู้คุ้มกัน (Army of Three Guarantee) ซึ่งเป็นกองทัพที่ต่อสู้กับสเปนเพื่อเรียกร้องเอกราชของเม็กซิโก จนเกิดเป็นสงครามประกาศอิสรภาพเม็กซิโก (Mexican Independence War) ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของกองทัพเม็กซิโก และเม็กซิโกก็ได้รับเอกราชจากสเปนในปี ค.ศ.1821
สงครามประกาศอิสรภาพเม็กซิโก ในช่วงปี 1808 - 1821
ธงประจำกองทัพปฏิวัติเม็กซิโก
ส่วนตราแผ่นดินของเม็กซิโก ซึ่งเป็นรูปของนกอินทรีที่คาบงู และเกาะอยู่ตรงต้นกระบองเพชร มีที่มาจากตำนานการสร้างเมืองเตนอชตีตลัน (Tenochtitlan) ของชาวแอซเทค (Aztec) หรือชาวเม็กซิกา (Mexica) อันเป็นบรรพบุรุษของชาวเม็กซิโก
เมืองเตนอชตีตลัน เมืองหลวงของชาวแอชเทค (ต่อมา จะกลายเป็นที่ตั้งของ เม็กซิโกซิตี้ เมืองหลวงของเม็กซิโก)
โดยตำนานเล่าว่า พระเจ้าได้บอกกับชาวแอชเทคว่า ให้เดินทางไปยังบริเวณที่มีนกอินทรีคาบงูเกาะอยู่บนต้นกระบองเพชร ซึ่งที่บริเวณนั่นจะเป็นที่ตั้งของเมืองเตนอชตีตลัน
ภาพวาดตำนานของชาวแอชเทค เกี่ยวกับตำนานการสร้างเมืองเตนอชตีตลัน
ซึ่งในเวลาต่อมา พื้นที่ของเมืองเตนอชตีตลันนี้ จะกลายมาเป็นที่ตั้งของเมืองเม็กซิโกซิตี้ (Mexico city) อันเป็นเมืองหลวงของเม็กซิโกในปัจจุบันนั้นเอง
*** Reference
#HistofunDeluxe