หลัก 12 ข้อในการปรับองค์กรยุค New Normal
1. 😍 การทำให้ลูกค้าพึงพอใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุด และเนื่องจากลูกค้าเองก็ไม่สามารถระบุความต้องการที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นได้ เราจึงควรส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าแต่เนิ่นๆและบ่อยๆ
2. 🌊 การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติและอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ใครปรับเปลี่ยนได้เร็วกว่า ก็จะอยู่รอด
3. 😇 การเรียนรู้ที่แท้จริง เกิดจากผลสะท้อนที่เกิดจากส่งมอบให้ลูกค้าเป็นประจำ ทุกช่วงเวลาสั้นๆ อาจจะเป็นทุกๆสัปดาห์ หรือทุกๆเดือน แล้วแต่บริบท
4. 👬 ฝ่ายคิดและฝ่ายทำ ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองให้ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดเวลา
5. 🥰 งานจะสำเร็จได้ผลดี หากคนทำมีแรงขับเคลื่อนอยากทำจากภายใน และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ หากผู้นำสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้การสนับสนุน และ ให้ความไว้วางใจ
6. 👥 การสื่อสารที่มีประสิทธภาพที่สุดคือการสื่อสารแบบพบปะกันซึ่งหน้า จะสื่อสารแบบห่างตัวได้ใจต้องใกล้กันก่อน
7. 📦 การวัดความคืบหน้าที่แท้จริงทำได้จากการวัดผลสำเร็จ ไม่ใช่การวัดว่าได้ทำเสร็จ
8. 🐢 ความสำเร็จวัดกันที่ผลงานในระยะยาว การทำงานที่เสมอต้นเสมอปลายย่อมยั่งยืนกว่าการทำงานที่ทำๆหยุดๆและมาเร่งตอนท้ายเมื่อใกล้เวลา
9. 🦾 คุณภาพเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ ความหอมหวานของการส่งงานทันเวลานั้นเทียบไม่ได้กับความขมขื่นจากผลงานที่ไร้คุณภาพที่บั่นทอนเราไปอีกนานเท่านาน
10. 😐 ทำสิ่งที่จำเป็น ในเวลาที่จำเป็น เท่าที่จำเป็น
11. 👨‍👩‍👦‍👦 การมีทีมที่บริหารจัดการกันได้ด้วยตัวเอง เป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร
12. 👨‍🔧 การพัฒนาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ เราจัดสรรเวลาเพื่ออุทิศให้กับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นประจำสม่ำเสมอ จนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติ
#ไม่ได้คิดเอง
#AgilePrinciples
3ถูกใจ
2แชร์
239รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...