มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความคิดถึง ความรัก ความผูกพัน
ช่วงหลายวันมานี้ผมคงต้องกล่าวว่ายุ่งพอสมควรกับการทำงาน กิจกรรมและโครงการหลายๆ อย่างเลยทำให้ไม่มีเวลาเข้ามาพบปะ สนทนากับมิตรสหายใน bd แห่งนี้ แต่อีกไม่นานผมจะพยายามเข้ามาทักทายเป็นประจำ ไม่ทิ้ง ไม่หนี จากไปไหนครับ ความรัก ความคิดถึง ความผูกพันยังคงเดิมครับ
จะกลับมาเขียนงานให้นะครับ ขอเวลาเร่งงานวิจัย และทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนก่อน ทั้งต้องทำกิจกรรมร่วมผู้สูงอายุ และโครงการปลูกป่า 5,000 ในเนื้อที่ 50 ไร่ ร่วมกับ อปท. แล้วจะกลับมาเขียนงานให้ได้อ่านครับ ด้วยรักและคิดถึง
    ลูกจ้างรายวัน
    ติดตามครับ