9 ส.ค. 2020 เวลา 06:15
ผมแค่สงสัย?
เมื่อก่อนตอนผมเด็กๆ
ครูของผม ท่านเรียนจบ ป. 3
จบ ปกศ. เตี้ย ปกศ. สูง
ครูไม่ได้จบ ปริญญาตรี โท เอก
ไม่ได้เป็นดอกเตอร์
ครูของผม ท่านไม่มีอบรม ไม่มี child center.
ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ
backward design , bbl , plc , stem ฯลฯ
ครูของผม ท่านมีเงินเดือนน้อย ไม่กี่ร้อยบาท
ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง
ไม่มีเงินวิทยฐานะ ไม่มีเงินค่าตอบแทน
ครูของผม ท่านไม่ได้มีตำแหน่ง ไม่มีวิทยฐานะใดๆ
ไม่มี คศ. 1 คศ. 2 คศ. 3 คศ.4
ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
ครูของผม มีเพียงชอล์ค กับ กระดานดำ
ไม่มีคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค มือถือ
จานดาวเทียม ทีวี อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ครูของผม มีห้องเป็นฝาผนังไม้ธรรมดา
ใช้ร่มไม้ ลานดิน สนามหญ้าเป็นห้องเรียน
ไม่มีห้องสมุดอิเลคโทรนิค
ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องๆๆๆๆ ฯลฯ
แต่ท่าน สอนนักเรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญา
นำพาชีวีมีสุขในสังคม ได้เป็นใหญ่เป็นโต
...
...
แต่ ปัจจุบัน ...
ครูเรียนจบสูง จบปริญญาตรี โท เอก
เป็นดอกเตอร์ อบรมทุกอย่าง เกียรติบัตร
โล่เกียรติคุณ ถ้วยรางวัลเต็มห้อง
ครูเงินเดือนเยอะ เงินประจำตำแหน่ง
เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน
ครูมีตำแหน่งสูงขึ้น
ครูมีไฮเทคโนโลยีทุกๆ อย่าง
ครูมีห้องแอร์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ มากมาย
แต่ ...
นักเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
คิดคำนวน คิดวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะไม่ได้
คุณธรรม จริยธรรมศีลธรรมเสื่อมหายไป
โชว์เรือนร่างทางโซเชียลหายอดไลค์หาเงิน
ยกย่องคนฆ่าหั่นศพ ยกย่องคนเก่งแต่โกง
ขาดศีลธรรม แก้ผ้าโชว์
คนที่ทำไม่ดีทางโซเชียลว่าเป็น เน็ตไอดอล
เล่นบอลพนันออนไลน์ เสพยา
ขายยาเสพติด ขายตัว มั่วเซ็กส์
ตบตีกันแย่งผัวแย่งเมียตั้งแต่เป็นนักเรียน
ตอนเรียนก็อยู่หอเป็นคู่ผัวตัวเมียกัน
ทั้งก่อคดีฆ่าข่มขืน โดดตึกตาย ฆ่าตัวตาย
ปัญหาสังคม อาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมือง ฯลฯ
...
...
อดีต และ ปัจจุบัน
สวนทางกัน ตรงกันข้ามกันทุกๆอย่าง!!!
ครูของผม ท่านไม่มีอะไรสักอย่าง
สอนอย่างเดียว แต่เด็กเก่ง ดี มีปัญญา พาชีวีมีสุข
ครูปัจจุบัน มีทุกอย่าง
ทำทุกอย่าง แต่เด็กมีปัญหา 😞
กระทรวงศึกษาธิการ
ทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่า?
ผมแค่ สงสัย!!!
โฆษณา