มีบัญชีอยู่แล้ว?
"" เพราะฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไม่อยากบอกลามันเลย ""