ว่างแล้วจะอ่าน คิดถึงเรื่องสั้นๆ ๆๆๆ ๆๆๆ เมื่อก่อนจัง