22 ส.ค. 2020 เวลา 08:33 • ไลฟ์สไตล์
# The truth of life
# DNA สร้างชีวิต
หนึ่งความผิดพลาด
ลบล้าง
ร้อยความดีงาม
นี่แหละ........
ความจริงของชีวิต
One mistake
Refute
Hundreds of goodness
This is...........
Truth of life
ความบอบช้ำทางใจ
เตือนใจตัวเองเช่นนี้.....เสมอมา
แม้บางครั้ง........เผลอลืมไปบ้าง
# ลมโชย
22/08/20