29 ส.ค. 2020 เวลา 04:52 • ปรัชญา
...สิ่งไม่ดี สิ่งดี ในสิ่งไม่ดีก็มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ ในสิ่งดีก็มีสิ่งไม่ได้ซ่อนอยู่เช่นกัน มันคือชีวิตที่เราคิดว่า มันจะต้องดีๆไปทั้งหมด มันไม่มี...
...นี่แหละคือชีวิต และถ้าเราเข้าใจ ทำความเข้าใจกับมัน เราก็จะยอมรับและปล่อยวางลงไป ผ่านพ้นไปในแต่ละช่วงเวลา กลายเป็นอดีตไปเสียสิ้น ความสุขอยู่ที่เราทำใจของตัวเราเอง เมตตาตนเองก็เป็นสุขได้ และพร้อมจะส่งความสุขถึงคนอื่นๆก็ได้ด้วย 😊
มนุษย์รักสุข เกลียดทุกข์ ก็จงเลือกที่จะเป็นสุขในปัจจุบัน อย่ามัวเศร้าโศกเสียใจกับอดีตที่ผ่านมา อย่ามัวหวัง วิตกกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอยู่เลย
ความสุขมีอยู่ อยู่ที่เราจะทำให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เราจะเป็นผู้กำหนดด้วยตัวเราเอง
สุญญตา บุตรพุทธะ
โฆษณา