30 ส.ค. 2020 เวลา 04:47 • ปรัชญา
...ชีวิตของคนเรา ทำหน้าที่เหมือนเทียนไข
...เมื่อจุดแล้วก็มีหน้าที่ดับอย่างเดียว
แต่จะดับช้าหรือเร็วก็สุดแท้แต่อุปสรรค ของแต่ละคน
แต่เมื่อเทียนนั้นให้แสงสว่างแล้ว เราจะใช้แสงสว่างนั้นอย่างไรก่อนจะดับ
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
โฆษณา