30 ส.ค. 2020 เวลา 05:04 • ปรัชญา
เพราะความคิดดีๆ ต้องการความสดชื่นของสมองและในความสงบของบรรยากาศ
#relax
#SupBoard
โฆษณา