ไม่เคยหายไป...
ติดอยู่ที่เดิม...
🥺
สิ่งเดียวที่รู้สึก (Embed) AOMSIN Feat.Stoondio
Cover by น้องชาย เพจ ดิ่ง
  • 44
โฆษณา