9 ก.ย. 2020 เวลา 03:32 • สุขภาพ
มลพิษอากาศเป็นสาเหตุการตายของคนทั่วโลก !!!
มลพิษอากาศเป็นสาเหตุการตายของคนทั่วโลก
ประชากรทั่วโลกกว่า 7 ล้านคน/ปี เกือบ 1 ใน 10 ของยอดคนตายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (69 ล้านคน) ภูมิภาคที่มีคนเสียชีวิตจากอากาศเสียมากที่สุดได้แก่ เอเชียตะวันออก เช่น จีน มองโกเลีย เอเชียใต้ เช่น ปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ และอาฟริกาส่วนใต้ต่อทะเลทรายซาฮาร่า สาเหตุการตาย 3 ข้อหลัก ได้แก่ หลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน (stroke) หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจอุดตัน และมะเร็งปลอด และโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง เพิ่มโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ปอดบวม วัณโรค
องค์การอนามัยโลก สำนักงานสำรวจธรณีวิทยา สหรัฐฯ (USGA) และสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อม สหรัฐฯ (EPA, airnow EPA) จัดทำคำแนะนำพร้อมภาพเกี่ยวกับ PM2.5, PM10 ฝุ่นละอองฝอย หมอกควันจิ๋ว ขนาดไม่เกิน 2.5 และ 10 ไมครอน (1 ไมครอน = 1/1,000 = 1 ในพันมิลลิเมตร) ไว้ดีมาก ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
สาเหตุการตายจากมลพิษอากาศ
สาเหตุการตายจากมลพิษอากาศ
21% จาก ปอดบวม(ติดเชื้อ)
20% จาก หลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน
34% จาก หลอดเลือดหัวใจตีบตัน หัวใจขาดเลือด
19% จาก ถุงลมโป่งพอง
7% จาก มะเร็งปอด
มลพิษในบ้าน
มลพิษในบ้านเป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 3.8 ล้านคน/ปี ในปี 2016/2559 54% หรือเกินครึ่งมากกว่ามลพิษนอกบ้าน สาเหตุหลักมาจากการเผาเชื้อเพลิงแข็ง เช่น ใช้ถ่าน ถ่านหิน ฟืน ถ่าน ธูป ยากันยุงชนิดจุดไฟ ในบ้าน สาเหตุการตายหลักจากมลพิษอากาศในบ้าน ได้แก่
18% จาก หลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน (stroke)
27% จาก หลอดเลือดหัวใจตีบตัน หัวใจขาดเลือด
20% จาก ถุงลมโป่งพอง
8% จาก มะเร็งปอด
27% จาก ปอดบวม (โรคติดเชื้อ)
วิธีป้องกันอันตรายจากมลพิษอากาศ
วิธีป้องกันอันตรายจากมลพิษอากาศ ได้แก่ หลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารในช่วงกลางวันจนถึง 20.00 น. (2 ทุ่ม) อยู่ในอาคารที่พักอาศัย มีอุปกรณ์ที่ป้องกันฝุ่นมลพิษโดยเฉพาะน่าจะดีมาก ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ มุ้งนาโนไฟเบอร์ป้องกันฝุ่นมลพิษ หลีกเลี่ยง การออกกำลังหนัก เช่น วิ่งเร็ว นอกอาคาร ใส่หน้ากากกรองฝุ่น ใช้เครื่องฟอกอากาศ หรือกรองอากาศในบ้าน-ในรถ เพื่อ ลดระดับมลพิษในอาคารให้ต่ำลง ป้องกันภาวะขาดน้ำ ดื่มน้ำทีละน้อย บ่อยๆ เช่น ทุกชั่วโมง
ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว แหล่งกำเนิดเกิดขึ้นที่เดิมซ้ำๆ ฝุ่นสะสมมากขึ้น ทำให้ปีนี้ (2563) พบมลพิษอากาศสูงในกรุงเทพฯ มากเป็นพิเศษ
ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านตระหนักถึงอันตรายและดูแลสุขภาพ ด้วยนะคะ