มีบัญชีอยู่แล้ว?
#Serazu review Topic 6 "มารู้จักองค์ประกอบของทักษะสมองทั้ง 9 ด้านกันเถอะ.."
โลกในวันข้างหน้าเด็กที่เก่งอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบของความอยู่รอด
เด็กที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ต้องเป็นผู้ที่มี "EF" ดี คือ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น
EF หรือ Executive Functions คือ ความสามารถของสมองส่วนหน้าในการควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทำ เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายได้
ทั้ง 9 ข้อจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
EF มีองค์ประกอบ 9 ด้าน
1.ทักษะความจำที่นำมาใช้งาน (Working Memory)
คือทักษะความจำที่นำมาใช้งาน หรือความสามารถในการเก็บประมวลผล และดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองเอาออกมาใช้ตามสถานการ์ณที่ต้องการ
2.ทักษะการยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
คือความสามารถในการควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เด็กที่ขาดความยับยั้งชั่งใจจะเหมือน "รถที่ขาดเบรก" อาจทำสิ่งใดโดยไม่คิด มีปฏิกิริยาในทางที่ก่อให้เกิดปัญหาได้
3.ทักษะการยืดหยุ่นความคิด (Shift Cognitive Flexibility)
คือความสามารถในการยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ยึดตายตัว
4.ทักษะการใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention)
คือความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ มุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่าง ต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง
5.การควบคุมอารมณ์ (Emotion Control)
คือ ความสามารถในการควบคุมแสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เด็กที่ควบคุมอารมณ์ตัวเอง ไม่ได้ มักเป็นคนโกรธเกรี้ยว ฉุนเฉียว และอาจมีอาการซึมเศร้า
6.การประเมินตัวเอง (Self-Monitoring)
คือการสะท้อนการกระทำของตนเอง รู้จักตนเอง รวมถึงการประเมินการงานเพื่อหาข้อบกพร่อง
7.การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating)
คือ ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำตามที่คิด ไม่กลัวความล้มเหลว ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
8.การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ (Planning and Organizing)
คือทักษะการทำงาน ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมองเห็นภาพรวม ซึ่งเด็กที่ขาดทักษะนี้จะวางแผนไม่เป็น ทำให้งานมีปัญหา
9.การมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
คือ ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย เมื่อตั้งใจและลงมือทำสิ่งใดแล้ว ก็มีความมุ่งมั่นอดทน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ ก็พร้อมฝ่าฟันให้สำเร็จ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกท่าน ทักษะ EF ทั้ง 9 นั้นมีความสำคัญมากจริง ๆ นะครับ
หากสนใจอ่านบทความโดน ๆ สามารถเข้าไปได้ที่นี่
อ่านเพิ่มเติม
https://serazu.com/web/news/index/4
อ่านเพิ่มเติม
http://oknation.nationtv.tv/blog/manage_blog2012.php?blog_id=74548&type=blog&menu=menu0
หรือดูข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาทักษะ EF ให้ลูกน้อยได้ที่
เยี่ยมชม
https://serazu.com/web/search/index?search=ef
และสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่