มีบัญชีอยู่แล้ว?
#Serazu review Topic 7 กับ 7 วิธีพัฒนาการลูกสมวัย สมองดี มี EF (สำหรับลูกน้อย อายุ 0-6 ปี)
วันนี้แอดมินมีวิธีการพัฒนาให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ด้วยเคล็ดที่ไม่ลับกับ 7 วิธี มี EF ที่จะทำให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ แข็งแรง สมองดี
ควรรู้ EF หรือ Executive Functions คือ ความสามารถของสมองส่วนหน้าในการควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทำ
7 วิธีพัฒนาลูกสมวัยสมองดี มี EF
เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการชีวิตให้ไปถึงเป้าหมาย และเมื่อได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เด็กๆ จะทำให้ลูกน้อยมีพฤติกรรมที่ช่วยปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย
1 . การกิน
1. การกิน
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ลูกน้อยควรกินนมแม่อย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้ร่างกายได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ ที่เรียกได้ว่า เป็นช่วงที่สำคัญที่สุด หลังจากนั้นก็อาจจะเริ่มให้ลูกน้อยกินกล้วยบด หรืออาหารเหลวสำหรับเด็กเล็ก จนกระทั่งลูกน้อยเริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นค่อยเริ่มปรับเปลี่ยนอาหารให้กิน
2. การนอน
2. การนอน
การนอนหลับที่เพียงพอถือเป็นสิ่งที่ลูกน้อยควรได้รับ เนื่องจากการนอนหลับส่งผลต่ออารมณ์และการเจริญเติบโต รวมถึงพัฒนาการทางสมองจากการเรียนรู้ ถ้าหากลูกน้อยไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอจะทำให้มีอารมณ์แปรปรวนรวนเร หงุดหงิด และร้องไห้บ่อยหรือนานกว่าปกติ
3 . การกอด
3. การกอด
เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกน้อยและคุณพ่อคุณแม่รวมถึงผู้ปกครอง การกอดนั้นนอกจะเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้ว ยังทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย สามารถลดความตึงเครียด แปรเปลี่ยนความกดดันเป็นกำลังใจ ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยส่งผลให้ลูกน้อยมีความสุข
4 . การเล่น
4. การเล่น
เรียกได้ว่าเป็นวิธีการหลักช่วยในการพัฒนาการของสมอง ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ การเล่นอย่างเต็มที่ เล่นได้อย่างอิสระที่อยู่ในขอบเขต จะทำให้เขาได้เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มลองผิดลองถูก และนำไปสู่การแก้ไขปัญได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำ เล่นทราย เล่นกับเพื่อน ๆ วาดภาพระบายสี รวมไปถึงเล่นกับสัตว์เลี้ยง
5 . การเล่าเรื่อง
5. เล่าเรื่องหรือนิทาน
การเล่าเรื่อง หรือเล่านิทานให้ลูกฟัง รวมถึงการผลัดให้เด็กเล่าให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองฟัง จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ สร้างจินตนาการต่าง ๆ เพื่อสื่อสารเป็นเรื่องราวให้ครอบครัวได้ฟัง นอกจากจะช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา รู้จักคำศัพท์มากขึ้น เข้าใจความหมายแต่ละอย่างแล้ว ยังทำให้คนในครอบครัวรู้ได้ว่าหนูน้อยสมาชิกตัวน้อยของบ้านกำลังคิดหรือจินตนาการอะไรอยู่
6 . สามารถช่วยเหลือตนเองได้
6. ช่วยเหลือตัวเองได้
เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบัน ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญ เพราะการฝึกให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน อาจเริ่มจากการมอบหมายหน้าที่ให้เด็กง่าย ๆ เช่น เก็บของเล่น ตื่นนอนเป็นเวลา กินอาหารไม่หก เลอะเทอะ เพื่อให้เกิดความคุ้นชินเป็นนิสัย และพัฒนาไปเรื่อย ๆ เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน สระผม ใส่เส้อผ้าเอง ใช้ช้อนตักอาหาร ใส่ถุงเท้า รองเท้า เป็นต้น
7 . ช่วยเหลืองานบ้าน
7. ช่วยเหลืองานบ้าน
การช่วยเหลืองานบ้าน เป็นหน้าที่ที่เด็กทุกคนควรรับผิดชอบและทำเป็น การช่วยเหลืองานบ้านนอกจากจะช่วยให้เด็กได้วางแผน จัดลำดับความสำคัญว่าสิ่งไหนควรทำเวลาไหน ทำก่อนหรือหลัง ยังช่วยยับยั้งตัวเองได้ว่าต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จสิ้นก่อนออกไปเล่นกับเพื่อน หรือทำกิจกรรมอย่างอื่น เพื่อฝึกตัวเองให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ และจะช่วยให้ตัวเด็กนั้นเข้าใจในคุณค่าของตัวเอง
สำคัญ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงการพูดว่า "ห้าม ไม่ อย่า หยุด "เพราะจะทำให้การเรียนรู้และทำงานสมองของลูกน้อยเกิดการต่อต้านได้ ควรเปลี่ยนไปเป็นประโยคลักษณะให้ข้อคิดเห็นในทิศทางบวก เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม
https://serazu.com/web/news/index/4
อ่านเพิ่มเติม
https://serazu.com/web/news/index/17
หรือดูข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาทักษะ EF ให้ลูกน้อยได้ที่
เยี่ยมชม
https://serazu.com/web/search/index?search=ef
และสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่