มีบัญชีอยู่แล้ว?
#Serazu review Topic 7 กับ ข่าวดี!! กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 ซึ่ง "ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ."
โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบนั้นรวมแล้ว 5 ตำแหน่ง จำนวน 55 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
เรียนรู้เพิ่มเติม
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637353592638410217.pdf
อ่านเพิ่มเติม
https://dol.thaijobjob.com/
ที่มา : เว็บไซต์ https://www.thaijobsgov.com
#กรมที่ดิน #ประกาศรับสมัครกรมที่ดิน #สอบเข้ากรมที่ดิน #สอบกรมที่ดิน