เมื่อลูกยังเล็กชอบดื่มไมโล โฆษณาข้างกล่องไมโลมีส่วนผสมของโปรตีน วิตามิน แคลเซียม และมอลต์
ลูกดื่มไมโลทุกวัน เราก็ชงให้ทุกวัน แม้จะเหนื่อย แต่ความเชื่อมั่นว่ามันดีต่อลูก เราก็อดทน และหวังผลที่ดี
เมื่อลูกโตขึ้น ผลที่ได้ หายเหนื่อยเลยค่ะ ลูกชงไมโลดื่มเองได้แล้ว❤️😁
โฆษณา