“ล่องเรือรอบเกาะเมืองอยุธยา”
ล่องเรือรอบเกาะเมือง เป็นการล่องเรือตามเส้นทางรอบเกาะเมืองหลวงเก่า ชมวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่รอบเกาะเมืองอยุธยามากกว่า 18 วัด และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามริมน้ำสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ ล่องเรือชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตความเป็นไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยการเช่าเหมาเรือหางยาวได้ที่ ท่าน้ำหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ท่าเรือป้อมเพชร และท่าเรือวัดพนัญเชิง อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเส้นทาง โดยบริการรอบเกาะเมืองอยุธยาราคา 800 บาท/รอบ ทั้งนี้อาจตกลงราคากับคนขับเรือ
- เรือนาวานคร เป็นเรือแบบโบราณ นำมาประยุกต์ให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองหลวงเก่า จัดนำเที่ยวชมรอบเกาะอยุธยา ผ่านวัดต่างๆ เช่น วัดไชยวัฒนาราม วังสิริยาลัย และวัดต่างๆอีกหลายวัด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ลำเล็กนั่งได้ 8 คน ลำใหญ่นั่งได้ 10 คน ราคาลำละ 800 บาท เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณชินธร โทร 08 1928 2887 คุณวิไล โทร. 08 1658 9148
- ประดิษฐ์ท่องเที่ยวทางน้ำ บริการเรือยนต์ท่องเที่ยวทางน้ำรอบเกาะอยุธยา ลงเรือที่ท่าน้ำวัดพนัญเชิง โทร. 08 6123 1669
เรือเบญจรงค์ โทร. 0 3521 1036 ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง
นอกจากนี้แล้วยังมีเรือจากร้านอาหารต่าง ๆ บริการล่องเรือพร้อมนั่งรับประทานอาหารบนเรือ สามารถติดต่อได้จากร้านอาหารริมแม่น้ำรอบเกาะเมืองอยุธยา
ข้อมูลเพิ่มเติม:ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โทร. 0 3532 2730-1
โฆษณา