21 ก.ย. 2020 เวลา 06:10 • ไลฟ์สไตล์
เรื่องของมะพร้าว
🥥🌴🥥🌴🥥
"มะพร้าว"ผลไม้ของเทพเทวดา
🌴🥥๑. มะพร้าว ตกจากที่สูง ไม่เเตก เพราะมีเปลือกหนาห่อหุ้มไว้ ดุจคนดีมีศีลธรรม เเม้คราวตกต่ำก็ไม่ทิ้งความดี มีคนคอยช่วยเหลือเสมอเพราะความดีของตน
🌴🥥๒. มะพร้าวมีน้ำได้ด้วยตนเอง ไม่มีใครตักน้ำใส่ ดุจคนผู้ใฝ่ดี แสวงหาความดี ทำดีได้ด้วยตนเอง เเต่ก็น้อมรับคำชี้เเนะของคนอื่นเสมอ
🌴🥥๓. มะพร้าวตกในน้ำไม่จมน้ำ ลอยน้ำได้ ดุจคนดีเเม้พลาดพลั้งในชีวิต ก็สามารถประคองชีวิตได้ ไม่จมอยู่กับความผิดพลาด นำพาตัวเองไปสู่สังคมที่ดีได้
🌴🥥๔. มะพร้าวจมดินโคลนที่สกปรกสามารถเติบโตงอกเงยได้ ดั่งคนดีเเม้เกิดในตระกูลต่ำ ยากลำบาก ก็ยังสามารถเติบโตก้าวหน้าเป็นคนดีในสังคม ยกฐานะทางสังคมของตนได้
🌴🥥🌴🥥🌴🥥🌴