23 ก.ย. 2020 เวลา 00:02 • ความคิดเห็น
ซีรีส์ . . . เดินตามรอยเท้าพ่อ
ตอน . . . คำสอนของพระราชบิดา
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
เนื่องจากวันพรุ่งนี้ตรงกับวันที่ 24 กันยายน เป็นวันที่มีความสำคัญ ควรค่าแก่การระลึกถึงอีกวันหนึ่งค่ะ
Cr. คนไทยตัวเล็กเล็ก
24 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันมหิดล”
เนื่องในวันสำคัญนี้ ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับคำสอน ที่พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทยได้พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยนะคะ
“พระบิดา” เป็นคำเรียกสั้น ๆ ที่ลูก ๆ เรียกเมื่อกล่าวถึง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
“พระบิดา” ท่านเป็นทั้งแพทย์และเป็นครูในขณะเดียวกัน คำสอนของท่านตลอดพระชนม์ชีพยืนยันได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างบางส่วนที่นำมาเสนอในบทความนี้ค่ะ
🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์”
คำสอนที่เรียบง่ายนี้ สะท้อนถึงพระทัยอันงดงาม ที่เปี่ยมไปด้วยความเสียสละและคุณธรรมอย่างสูง คำสอนของท่านมิได้เฉพาะเจาะจงกับผู้ที่เป็นแพทย์เท่านั้น เพราะความเสียสละนั้น หากมีอยู่ในสังคมใด สังคมนั้นย่อมมีสันติสุข
🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️
“True Success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”
“I do not want you to be only a doctor but I also want you to be a man”
1
คำสอนสั้น ๆ ทั้งสองนี้ เป็นคำสอนที่ฉันประทับใจมาก ความรู้นั้นเราเรียนกันได้นะคะ และในปัจจุบันมีองค์ความรู้มากมายที่ให้ผู้ใฝ่รู้ทั้งหลายได้ศึกษา แต่ความรู้นั้นจะไม่มีความหมายอันใดเลย หากไม่ถูกนำมาใช้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คน ผู้มีความรู้ควรมีควบคู่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม จึงจะเป็นเป็นผู้รู้ที่สมบูรณ์
🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️
“เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีก ถ้าเรามีโอกาสใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วเราไม่ใช้ มันก็น่าเสียดาย”
🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️
1
“พวกเธอทั้งหลาย การเล่นเป็นของดี การเรียนนั้นก็เป็นของดีและสำคัญ แต่การที่จะให้ดีกว่านั้น คือคนที่เรียนก็ดีและเล่นก็ดีด้วย”
🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️
1
“เมืองไทยเรายังไม่มีอะไรเลย เมื่อเรียนสำเร็จแล้ว ควรพยายามคิดค้นทางวิชาการให้กว้างขวางขึ้น จะได้เทียบเคียงกับต่างประเทศเขา ถ้าไม่รู้จะทำอะไรใหม่ ก็ให้ศึกษาหาสิ่งธรรมดา ให้รู้ว่าคนไทยเรามีอะไรเป็นธรรมดาซึ่งเป็นมาตรฐาน”
🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️
1
ยังมีคำสอนอีกมากค่ะ ที่เน้นไปยังแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ดำรงตนอย่างมีความรู้คู่คุณธรรมค่ะ
🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
“วิชาแพทย์เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์”
🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
“อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีไม่ร่ำรวย แต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่ำรวยควรเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ อาชีพแพทย์ต้องยึดมั่นในอุดมคติ คือ เมตตา กรุณา”
1
🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
“การที่เรียนจบหลักสูตรวิชาชีพแพทย์นั้น ไม่ได้หมายความว่านักเรียนผู้นั้นได้เรียนรู้การแพทย์หมดแล้ว แต่เป็นการตรงกันข้าม การที่เรียนจบนั้นเป็นแต่เพียงขั้นหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์”
🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
1
“จะเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในภายหน้าไม่ได้ นอกจากแพทย์ผู้นั้น จะรู้สึกว่าตนจะต้องยังคงเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลาที่ทำการแพทย์”
🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
1
“ท่านควรยกย่องคณะที่ให้การศึกษาแก่ท่าน ท่านควรมีความภาคภูมิใจในคณะของท่าน และท่านไม่ควรเรียนวิชาขึ้นใจแล้ว ใช้เป็นเครื่องมือหากินเท่านั้น ควรเก็บคำสอนใส่ใจ และประพฤติตาม ผู้ที่จะบำบัดทุกข์ต้องเป็นตัวอย่างความประพฤติซึ่งจะนำมาแห่งสุขภาพ แพทย์ที่ไม่ประพฤติตามวิธีที่ตัวเองสอนแก่คนไข้แล้ว จะหาความไว้ใจจากคนไข้ได้อย่างไร”
1
🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
“ คุณลักษณะของการเป็นแพทย์นั้นคือความเชื่อถือและไว้ใจ
๑. ท่านต้องมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือความมั่นใจ
๒. ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กันเอง คือความเป็นปึกแผ่น
๓. ท่านต้องได้ความเชื่อถือจากคนไข้ของท่าน คือความไว้ใจของคณะชน
ขอให้ท่านถือสุภาษิตว่า “ใจเขาใจเรา” ท่านอยากได้ความสบายแก่ตัวท่านอย่างไร ก็ควรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น
แพทย์ผู้ที่ไม่เชื่อในสิ่งที่ตนทำ และพูดหลอกให้คนไข้เชื่อนั้น คือแพทย์ทุจริต
ความจริงเป็นยาอันประเสริฐ ได้ผลคือความเชื่อ ถ้าท่านหลอกคนไข้แล้ว ท่านก็ต้องรักษาเขาได้หนเดียว
ความลับของการรักษาคนไข้นั้นคือ ความรักคนไข้ ”
🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
📌
ทั้งหมดที่ยกมาเป็นตัวอย่างนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คัดลอกมานะคะ จะเห็นได้ว่า หลักใหญ่ใจความคือ ความมุ่งมั่นและความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน “พระบิดา” ทรงเป็นแบบอย่างที่อุทิศตนตลอดพระชนม์ชีพ
📌📌
ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระกรณียกิจนั้น เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป . . . และฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกหลานไทยรุ่นต่อ ๆ มาจะได้รับการบอกเล่าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นกัน
📌📌📌
ในโอกาสของวันมหิดลนี้ ขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงคนไทยทุกคน ที่ทำให้เราผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID 19 มาได้ในระดับหนึ่ง ขอความร่วมมือร่วมใจคงอยู่ต่อเนื่องไป ด้วยความสมัครสมานสามัคคี เราจะร่วมกันฟันฝ่าปัญหาต่าง ๆ ได้ต่ะ
🌝🌈🌟🌈🌝
ขอคุณผู้อ่านมีจิตใจอันเบิกบาน มีกำลังกายที่เข้มแข็ง และมีกำลังใจที่แข็งแกร่งกันทุกท่านค่ะ
🙂🙂🙂🙂🙂
สวัสดีนะคะ
คนไทยตัวเล็กเล็ก
23/09/2020
อ้างอิง
** คำสะกดบางคำอาจแตกต่างไปจากการสะกดคำในปัจจุบัน **

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา