22 ก.ย. 2020 เวลา 10:07 • การศึกษา
📍 ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (𝗜𝗕𝗗𝗔𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟬) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Big Data Analytics and Practices (𝗕𝗗𝗔𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟬))
IBDAP event
(1) 𝟮𝟱 ก.ย. 𝟮𝟱𝟲𝟯 เวลา 𝟬𝟵.𝟬𝟬-𝟭𝟮.𝟬𝟬 น. (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
หัวข้อ State of the art in AI, Data Analytics in Thai People Map and Analytics Platform, Data Movement Challenges in Large-Scale Deep Learning
จากวิทยากรจากหน่วยงานชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี
(2) 𝟮𝟲 ก.ย. 𝟮𝟱𝟲𝟯 เวลา 𝟬𝟵.𝟬𝟬-𝟭𝟮.𝟬𝟬 น. (บรรยายเป็นภาษาไทย)
หัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล และธรรมาภิบาลข้อมูล
(3) 𝟮𝟲 ก.ย. 𝟮𝟱𝟲𝟯 เวลา 𝟭𝟰.𝟯𝟬-𝟭𝟲.𝟯𝟬 น. (บรรยายเป็นภาษาไทย)
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้งานด้าน Big Data จาก ปตท.สผ., การประปานครหลวง, สำนักงานสถิติแห่งชาติ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
BDAP2020 event
* สามารถเข้าร่วมการฟังบรรยายได้ฟรี!!! (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
#IBDAP2020 #BDAP2020 #GBDi #depa