NONGFU บริษัทน้ำดื่ม ใหญ่สุดในประเทศจีน ที่ทำให้เจ้าของ รวยเป็นรองเพียงแจ็กหม่า
.
ลงทุนแมน ORIGINALS รายการรูปแบบใหม่ ที่จะเล่าเรื่องธุรกิจเชิงลึก ให้เข้าใจแบบง่ายๆ