27 ก.ย. 2020 เวลา 13:52 • ประวัติศาสตร์
• ที่มาของสัญลักษณ์เพศชายและเพศหญิง
มีที่มาจากอะไร ?
ทุก ๆ คน เคยสงสัยกันหรือไม่ครับว่า สัญลักษณ์ของเพศชายและของเพศหญิง ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนั้น มีที่มาจากอะไร ซึ่งในบทความนี้ เราก็จะมาไขข้อสงสัยนี้กันครับ
สำหรับสัญลักษณ์ของเพศชายและเพศหญิงนี้ นักประวัติศาสตร์ได้สัญนิษฐานว่า ได้ถูกคิดค้นและใช้งานกันมา ตั้งแต่ในสมัยกรีกโบราณแล้ว
โดยในช่วงศตวรรษที่ 16 ได้มีนักการศาสนาและนักวิชาการชาวฝรั่งเศส ที่มีชื่อว่า โจเซฟ จัสติน สคาลลิเกอร์ (Joseph Justin Scaliger)
Joseph Justin Scaliger (1540-1609)
สคาลลิเกอร์ได้อธิบายถึงความเป็นมาของสัญลักษณ์เพศชายและเพศหญิงว่า มีที่มาจากสัญลักษณ์ประจำตัวของเทพเจ้ามาร์ (Mars) และเทพีวีนัส (Venus) ซึ่งเป็น 2 เทพเจ้าองค์สำคัญของชาวกรีกและชาวโรมัน
เทพเจ้ามาร์หรือแอรีส เทพแห่งสงคราม สัญลักษณ์ของเพศชายอาจจะมาจากโล่และหอกของพระองค์
เทพีวีนัสหรืออะโฟร์ไดท์ เทพีแห่งความงามและความรัก สัญลักษณ์ของเพศหญิง อาจจะมาจากบานกระจกถือของพระองค์
โดยเทพเจ้ามาร์ ถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการสงคราม ด้วยเหตุนี้เทพเจ้ามาร์จึงมีความหมายสื่อถึงความเป็นเพศชาย ซึ่งสัญลักษณ์ของเพศชาย ก็มาจากรูปโล่และหอกของเทพเจ้ามาร์
ส่วนเทพีวีนัส ถูกยกย่องให้เป็นเทพีแห่งความรัก และความสวยงาม ดังนั้นเทพีวีนัสจึงมีความหมายสื่อถึงความเป็นเพศหญิง และสัญลักษณ์ของเพศหญิง ก็มาจากรูปกระจกที่มีด้ามจับของเทพีวีนัสนั้นเอง ซึ่งทฤษฎีนี้ ก็เป็นทฤษฎีที่คนในปัจจุบันเชื่อถือกันอย่างมาก
นอกจากทฤษฎีของสคาลลิเกอร์แล้ว ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 17 ก็ได้นักวิชาการชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่ง ที่มีชื่อว่า คลาดิอัส ซัลมาซิอัส (Claudius Salmasius)
Claudius Salmasius (1588-1653)
ซัลมาซิอัสได้เสนอทฤษฎีว่า แท้จริงแล้วสัญลักษณ์ของเพศชายและเพศหญิงนี้ มาจากการหดตัวของตัวอักษรกรีกของคำว่า "โธรอส" (Thouros : Θούρος) และคำว่า "ฟอสฟอรอส" (Phosphoros : Φωσφόρος)
โดยคำว่า โธรอส มีความหมายถึงดาวอังคาร ส่วนคำว่า ฟอสฟอรอส มีความหมายถึงดาวศุกร์ ซึ่งทั้งสองคำนี้ ก็เป็นอีกคำที่ชาวกรีกใช้เรียกชื่อของดาวอังคาร (หรือมาร์ Mars) กับดาวศุกร์ (หรือวีนัส Venus)
สัญลักษณ์ของเพศชายและเพศหญิง อาจจะเกิดจากการหดตัวของตัวอักษรกรีก ของคำว่า Thouros และ Phosphoros
ซึ่งการหดตัวของตัวอักษรทั้งสองคำนี้ ก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเพศชายและเพศหญิง ในเวลาต่อมา
ซึ่งบุคคลแรก ที่ได้ใช้สัญลักษณ์ทั้งสองนี้ ในการแทนเพศชายและเพศหญิงอย่างเป็นทางการนั้น ก็คือ นักสรีระวิทยาและนักสัตววิทยาชาวสวีเดน ที่มีชื่อว่า คาร์ล ลินเนียส (Carl Linnaeus)
Carl Linnaeus (1707-1778)
ทำให้นับแต่นั้นมา สัญลักษณ์เพศชายและเพศหญิง ก็ได้เป็นที่รู้จัก และแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
*** Reference
#HistofunDeluxe
โฆษณา