เอาชนะตัวเองด้วยอารมณ์
แต่อย่าเอาชนะคนอื่นด้วย อารมณ์
22 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา